0 %

У фокусі – порушення кісткового метаболізму. Практичні алгоритми

04.12.2017

Стаття у форматі PDF.

13 жовтня у м. Києві відбулася ендокринологічна колегія «У фокусі – ​порушення кісткового метаболізму. Практичні алгоритми». Захід був організований Медичною лабораторією (МЛ) «ДІЛА» – ​експертом із питань лабораторної діагностики. «ДІЛА» стала першою в Україні компанією, яка запровадила систему управління якістю і працює відповідно до вимог ISO 15189 «Спеціальні вимоги до якості та компетентності медичних лабораторій». Для вирішення клінічних завдань у лабораторії був сформований оптимальний портфель досліджень, асортимент і характеристики яких залишаються клінічно значущими завдяки систематичному вивченню актуального світового досвіду.

На ендокрино­логічній колегії вис­тупили провідні фахівці у вивченні проблем остеопорозу, порушень кісткового метаболізму й обміну вітаміну D. Відкрила колегію медичний директор МЛ «ДІЛА» Ірина В’ячеславівна Сідорова. У вступному слові вона назвала остеопороз «німою» епідемією XXI століття. ­Наразі проблема остеопорозу набула ­особливого медико-соціального значення. Шляхи її подолання обговорювали цього року на 19-му Конгресі ЕSЕ, що відбувся у Лісабоні, 21-му ЕSE Postgraduate course, який уперше був проведений Європейською асоціацією ендокринологів в Україні.

Доктор медичних наук Наталія Іванівна Балацька (Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ) під час свого виступу акцентувала увагу на сучасних можливостях діагностики системного остеопорозу, ролі маркерів кісткового метаболізму в алгоритмі діагностики та лікування системного ­остеопорозу, а також на сучасних остеотропних препаратах. У скринінгу ризику розвитку остеопорозу провідна роль ­належить дослідженню «β-Cross Laps (­β-СTx)», що регламентоване для пацієнтів, які мають ризик виникнення вторинного остеопорозу, жінок у післяменопаузі та чоловіків віком старше 50 років.

Відомо, що кістковий матрикс постійно оновлюється. Колаген I типу становить понад 90% органічного ­матриксу кістки, синтезується безпосередньо в кістках. Під час оновлення кісткової тканини колаген I типу деградує, невеликі пептидні фрагменти потрапляють у кров і виділяються нир­ками. Основ­ними продуктами деградації С-тело­пептиду колагену I типу є структури, відомі як CrossLaps. Для оцінки стану кісткової тканини значущим є зростання рівня маркера β-СTx у крові на 2 стандартних відхилення, що відповідає зростанню ризику переломів шийки стегна вдвічі. Показаннями для визначення β-СTx є скринінг ризику розвитку остео­порозу, вибір препарату для терапії захворювання, моніторинг ефективності лікування і контроль комплаєнсу пацієнта, а також встановлення періодів ­«канікул» (перерви) / відновлення терапії остеопорозу. Зниження рівня β-СTx на 30% і більше від вихідного на тлі проведеного протягом 3-6 міс лікування свідчить про ефективність призначеної терапії.

Доцент кафедри ендокринології На­ціонального медич­ного університету ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук Марина ­Іванівна Бобрик у своїй доповіді розглянула основні ендокринні причини порушення метаболізму кісток. Так, наразі визнано, що найважчими є глюкокортикоїдні й тиреотоксичні остеопорози, також нерідко у практиці лікаря-ендокринолога трапляється остеопороз при цукровому діабеті. Доповідач навела основні алгоритми обстеження пацієнтів з ендокринним остеопорозом, а лікувальну тактику було докладно розглянуто на конкретних клінічних випадках. М.І. Бобрик відзначила зручність вікових референсів від МЛ «ДІЛА» (для дорослих та дітей, розподілених за статтю), розповіла про переваги послуги зберігання біологічного матеріалу пацієнтів із можливістю дозамовлення необхідних лікарю досліджень. У підсумку сформовано універсальний скринінговий алгоритм для пацієнтів з ендокринною патологією, який містить β-СTx (високоспецифічний маркер резорбції кісткової тканини), остеокальцин (маркер остеогенезу), 25(ОН)D, кальцій іонізований, креатинін (знижена ниркова функція може призводити до зменшення виділення із сечею β-СTx із подальшим хибним збільшенням його рівня в сироватці крові).

Завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомо­льця, доктор медичних наук Юлія Ігорівна Комісаренко у сво­єму виступі висвітлила метаболічні наслідки D-дефіциту, а також навела останні дані з протоколів діагностики, профілактики та ­ліквідації D-дефіцитних станів (США, 2016), особливо у вагітних. Упродовж ­2016-2017 років у ході досліджень було виявлено чітке співвідношення між концентрацією материнського 25(OH)D і ризиком передчасних пологів. Так, у США у жінок з концентрацією 25(OH)D ≥100 нмоль/л ризик розвитку передчасних пологів був на 62% меншим порівняно з тими, що мали рівень концентрації <50 нмоль/л. Тож було зроблено висновок, що визначення рівня 25(OH)D у сироватці крові залишається найкращим і статистично значущим показником стану забезпеченості вітаміном D. Під час вагітності цільовим рівнем 25(OH)D є ≥100 нмоль/л при визначенні його рівня мінімум двічі.

Ендокринологічна колегія з МЛ «ДІЛА» – ​іще один успішний захід для практичних лікарів, орієнтований на сучасне вирішення клінічних завдань у галузі ендокринології. З огляду на те, що лабораторна діагностика в ендокринології, як і власне ендокринологічна наука, розвивається украй динамічно, такі професійні зустрічі допомагають лікарям бути в курсі останніх актуальних діагностичних підходів.

Література
1.    International Osteoporosis Foundation and European Calcified Tissue Society Working Group. Recommendations for the screening of adherence to oral bisphosphonates, 2017.
2.    USA: Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis 2014 (National Osteoporosis Foundation, NOF).
3.    «Osteoporosis in Men: Clinical Practice Guideline of Endocrine Society», 2012.
4.    Національний консенсус щодо ведення пацієнтів із гіперпролактинемією, 2016.
5.    Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії, 2015.

Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 3 (39), жовтень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

19.03.2018 Гастроентерологія Патогенетическая терапия диарейного синдрома у детей и подростков

Одной из наиболее распространенных педиатрических проблем во всем мире остается диарея, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является второй по значимости причиной смерти детей до 5 лет (WHO, 2017). Классическая дефиниция диареи основывается на трактовке экспертов ВОЗ, определяющих диарею как ≥3 эпизода послабления стула (неоформленный или жидкий стул) по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом;...

18.03.2018 Гастроентерологія Сучасний підхід до корекції порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу

На сьогодні доведено, що велика кількість захворювань супроводжується порушенням моторної функції травного каналу. Практично всі органічні хвороби органів травлення (гастрит/дуоденіт, пептична виразка, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), хронічний панкреатит, злоякісні новоутворення) та переважна більшість неорганічної патології травної системи (функціональна диспепсія (ФД), синдром подразненого кишечнику – СПК) супроводжуються зниженням або прискоренням моторної активності травного каналу [1]....

15.03.2018 Гастроентерологія Гепатотоксичність у дерматологічній практиці

Гепатотоксичність є одним із найбільш частих і небезпечних побічних ефектів фармакотерапії. Лікарсько-індуковані ураження печінки (ЛІУП) залишаються складною клінічною проблемою, оскільки спектр їхніх клініко-морфологічних варіантів надзвичайно широкий, діагноз встановлюється методом виключення і не розроблені чіткі принципи терапії, за винятком відміни «причинного» лікарського препарату. ...

04.01.2018 Акушерство/гінекологія Кардіологія Сердечно-сосудистые нарушения при менопаузе

Болезни сердечно-сосудистой системы остаются первой по значимости причиной смертности во всем мире. Наиболее распространенными среди этих заболеваний являются мозговой инсульт, инфаркт миокарда (ИМ) и стенокардия. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в развитых странах за последние 20 лет увеличилась в несколько раз и продолжает расти. С 1980 года она составляет более 50% среди всех случаев смерти (Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, 1982). ...