0 %

Ендокринологія

21.03.2019 Ендокринологія Прегабалин – международный стандарт терапии диабетической периферической нейропатии

Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) представляет собой одно из наиболее распространенных осложнений сахарного диабета (СД) 1 и 2 типа: по данным разных источников, этой патологией страдает 30-40% больных СД (Iqbal Z. et al., 2018; Azmi S. et al., 2019). Принимая во внимание последние статистические данные о прогрессивном росте распространенности СД во всем мире, эксперты ожидают увеличения количества пациентов с ДПН (Iqbal Z. et al., 2018)....

21.03.2019 Ендокринологія Комплексна оцінка стану пацієнта з урахуванням коморбідної патології: стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті (ADA, 2018)

Американська асоціація діабету (ADA) регулярно видає документ під назвою «Стандарти медичної допомоги при діабеті», який складається з поточних клінічних рекомендацій. Цей протокол сприяє покращенню різноманітних компонентів медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом (ЦД), встановленню цілей лікування та методів визначення його якості. Мультидисциплінарний комітет експертів поновлює ці стандарти щороку або навіть частіше....

21.03.2019 Ендокринологія Комплексна терапія цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому: роль і місце Краталу

Цукровий діабет (ЦД) – тяжке інвалідизуюче захворювання, поширеність якого прогресивно збільшується у всьому світі. Згідно з даними, наведеними в Атласі діабету IDF (2017), на ЦД у 2017 р. страждали 424,9 млн осіб, при цьому, відповідно до прогнозів експертів Міжнародної діабетичної федерації, до 2045 р. кількість хворих збільшиться майже на 50% та буде становити 628,6 млн. ...

21.03.2019 Ендокринологія Взаємозв’язок патології щитоподібної залози та цукрового діабету

Усім хворим на ЦД рекомендовано проводити щорічний моніторинг тиреоїдного статусу з метою своєчасного виявлення та лікування патології ЩЗ. Для своєчасної діагностики патології ЩЗ в осіб з ознаками метаболічного синдрому також слід здійснювати щорічне обстеження (ультразвукова діагностика ЩЗ, визначення вмісту ТТГ у крові)....

21.03.2019 Ендокринологія Дисгликемия, дислипидемия и ожирение – три звена одной патологической цепи

Во всем мире ожирение приобретает масштабы пандемии. Ежегодно по меньшей мере 2,8 млн человек погибают от ассоциированных с ним осложнений. Такие обменные нарушения, как дисгликемия и дислипидемия, напрямую связаны с избыточным весом, ожирением и повышением риска сердечно-сосудистых катастроф, поэтому необходимо уделять пристальное внимание коррекции перечисленных состояний. ...

21.03.2019 Ендокринологія Рекомендации АDA/EASD по лечению гипергликемии у больных сахарным диабетом 2 типа (2018): что нового?

В 2018 г. Американская ассоциация диабетологов (American Diabetes Association, ADA) и Европейская ассоциация по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes, EASD) обновили рекомендации от 2015 г. по лечению гипергликемии у взрослых больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. ...

21.03.2019 Ендокринологія Профилактика развития сахарного диабета: взгляд эндокринолога

В последние десятилетия распространенность нарушений углеводного обмена, в частности сахарного диабета (СД), приобрела характер пандемии. Согласно прогнозам Международной федерации диабета (IDF), в 2040 г. СД будет страдать 642 млн человек [1]....

20.03.2019 Ендокринологія Сахарный диабет и коморбидная патология: новый взгляд на старую проблему

Сахарный диабет (СД) в настоящее время является глобальной проблемой здравоохранения. Так, согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 1980 г. количество больных СД составляло 108 млн, а в 2014 г. их было уже 422 млн. Ситуация осложняется коморбидностью, поскольку у пациентов с СД часто выявляются сердечно-сосудистые заболевания, патология почек и печени, ожирение. Это не только ухудшает течение диабета, но и создает трудности в подборе лечения....

19.03.2019 Ендокринологія Школа ендокринолога: акцент на щитоподібну залозу

Науково-освітній проект «Школа ендокринолога» завітав 1-2 листопада 2018 року до м. Одеси. Під час заходу учасники мали можливість прослухати лекції провідних вітчизняних спеціалістів із питань різноманітних розладів ендокринної системи. В огляді представлено доповіді, що висвітлювали проблеми хвороб щитоподібної залози (ЩЗ)....

11.03.2019 Ендокринологія Новини ендокринної хірургії

У травні відбувся черговий конгрес Європейського товариства ендокринних хірургів (ESES), який проходив в Інституті тропіків в Амстердамі (Нідерланди). Як завжди, конгрес продемонстрував неабиякий інтерес учасників до найсучасніших досліджень і практичних результатів в ендокринній хірургії Європи та світу....

07.03.2019 Ендокринологія Сепсис – ​синдром чи інфекційна хвороба? Еволюція дилеми

Взятися за написання цієї статті спонукали дві обставини. Перша – ​редакторська діяльність. Беручи участь у редагуванні роботи одного науковця, натрапив на беззастережне тлумачення ним сепсису як «синдрому системної запальної відповіді – ​ССЗВ або SІRS». Друга – ​клінічний випадок, який в силу обставин майже збігся у часі з опрацюванням згаданої теми. Сепсис – ​украй тяжке і небезпечне інфекційне захворювання. Тому він виділений в окрему самостійну нозологічну форму задовго до відкриття його збудників. Сепсис відомий медицині з античних часів. Проте медичні задачі, що визначають ситуацію із сепсисом, не вирішені. У той же час сучасні зміни інфектологічних обставин висувають нові вимоги....

07.03.2019 Ендокринологія Селен и состояние щитовидной железы: акцент на результаты исследований

Селен, открытый более 200 лет назад шведским химиком Й.Я. Берцелиусом, продолжает вызывать пристальный интерес как y исследователей, так и у практикующих врачей [1]. Обладая противовоспалительными, противоопухолевыми, антивозрастными свойствами и защищая клетки от оксидативного стресса, этот микроэлемент является особенно важным в физиологии человека [2]. Он присутствует в мышцах, печени и почках, но максимальная его концентрация достигается в щитовидной железе (ЩЖ), что и указывает на его взаимосвязь со структурой и функцией этого эндокринного органа [3]....