0 %

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (50), лютий 2017 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 стр. Европейские рекомендации по лечению дислипидемий (2016): прежние цели – новые пути
М.И. Лутай
10-11 стр. Лечение острого коронарного синдрома в реальной практике: наращивая обороты, будьте осторожны на виражах
В.А. Шумаков
15-16 стр. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий: что нового в Европе и в Украине?
О.С. Сычев
17 стр. Так просто – дышать? Проблемы лечения легочной гипертензии в Украине
Ю.Н. Сиренко
18-20 стр. Многофакторная профилактика атеросклероза и его осложнений: от выбора гиполипидемической терапии до контроля метаболических рисков
Е.И. Митченко, А.Н. Пархоменко, В.И. Панькив и др.
21 стр. Препарат Ксарелто® (Xarelto®) компанії «Байєр» асоціюється з достовірно нижчим ризиком розвитку кровотеч порівняно з антагоністами вітаміну К (АВК) під час їх застосування на тлі антитромбоцитарної терапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП), яким проводять черезшкірні коронарні втручання (ЧКВ)
23-24 стр. Применение полипилл для оптимизации вторичной сердечно-сосудистой профилактики: миссия выполнима?
Е.А. Коваль, В.И. Целуйко, М.И. Лутай
26-27 стр. Дни аритмологии в Киеве: новые идеи и технологии интервенционного лечения аритмий сердца
А.Н. Грицай, Дж. Андерсон, Д.Е. Волков и др.
29 стр. Новые аспекты терапевтического применения аторвастатина при остром коронарном синдроме
30-31 стр. Выбор антиаритмической терапии при фибрилляции предсердий: европейские рекомендации и отечественный опыт
О.С. Сычев, Е.Н. Романова

КАРДІОЛОГІЯ

38-40 стр. Україна пропонує власний винахід на ринку технологій діагностики артеріальної гіпертензії
О.О. Торбас, к. мед. н., відділ симптоматичних артеріальних гіпертензій, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
43 стр. Мельдоний в лечении стабильной ишемической болезни сердца
М.Н. Долженко
44-45 стр. L-карнитин в лечении острого инфаркта миокарда
49 стр. Сердечно-сосудистые исходы при разной степени снижения артериального давления: новый анализ исследования VALUE
55 стр. Влияние L-карнитина на липидный профиль пациентов с ИБС
57 стр. Призначення НПЗП пацієнтам високого серцево-судинного ризику: який препарат обрати?
Г.Ф. Лисенко, О.П. Борткевич
60 стр. Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией
65-67 стр. Можливості оптимізації застосування метаболічних кардіопротекторів у хворих на гострий інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST
О.Б. Яременко, Н.Х. Іорданова, кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Т.М. Кучмеровська, відділ біохімії вітамінів і коензимів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

РЕВМАТОЛОГІЯ

6 стр. Сравнительная эффективность и безопасность препаратов для лечения подагры и гиперурикемии: результаты первого сетевого метаанализа
9 стр. Биологическая терапия анкилозирующего спондилоартрита: украинский опыт
Г.А. Проценко
32-34 стр. Ремиссия при ревматоидном артрите: каковы возможности снизить дозу / отменить болезнь-модифицирующие препараты?
Е.А. Гармиш, к. мед. н., отдел некоронарогенных болезней сердца и клинической ревматологии ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г.Киев
41 стр. Сучасна імунотерапія в лікуванні ідіопатичних запальних міопатій
Р.І. Яцишин
46-47 стр. Проблема боли в ревматологии: эффективные пути решения
Д.Г. Рекалов, д. мед. н., Запорожская областная клиническая больница
50-51 стр. Медицинская реабилитация в ревматологии: наши возможности
С.Х. Тер-Вартаньян, Д.Г. Рекалов
52, 54 стр. Раціональний вибір НПЗП при больовому синдромі як важливий компонент алгоритму лікування остеоартриту
І.Ю. Головач, д. мед. н., професор, клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ
62-64 стр. Практичні аспекти диференційної діагностики кристал-індукованих артритів
І.Ю. Головач, д. мед. н., професор, клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ