Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19 (416), жовтень 2017 р.

Скачати PDF

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

33-35 стр. Травматизм – глобальна проблема сьогодення
Р.В. Деркач, С.О. Гур’єв, Т.В. Тімошенко та ін.

ЮВІЛЕЙ

8 стр. Рыцарь отоларингологии
К 70-летию со дня рождения академика НАМН Украины Д.И. Заболотного

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

46-48 стр. ERS International Congress 2017: обзор главного события европейской пульмонологии
К. Де Приест, А. Бутц, М. Лундбек и др.
По итогам международного конгресса, 9-13 сентября, г. Милан

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

30-31 стр. Новые аспекты применения урсодезоксихолевой кислоты: взгляд кардиолога
М.Н. Долженко, А.Я. Базилевич

ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

40-41 стр. Середовища для інфузійної терапії: труднощі вибору на первинній ланці
Н. В. Малютіна

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

18 стр. Комбинированная терапия АГ: в фокусе принципиальные различия комбинаций 2-го ряда
М.Н. Долженко
23 стр. Стратегії ведення пацієнтів високого серцево-судинного ризику: огляд міжнародних досліджень
Ю.М. Сіренко
За підсумками XVIII Національного конгресу кардіологів України, 20-22 вересня, м. Київ
26 стр. Гіпертрофічна кардіоміопатія та гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію: диференційна діагностика і лікування
Ю.А. Іванів
За підсумками XVIII Національного конгресу кардіологів України, 20-22 вересня, м. Київ
28-29 стр. Лечение пожилых пациентов с артериальной гипертензией в Украине: рекомендации и реальная практика
В.И. Целуйко
В статье представлены результаты исследования СИСТЕМА-2
32 стр. Первинні результати дослідження ТРИМАРАН стосовно ефективності препаратів Комбісарт та Комбісарт Н
Ю.М. Сіренко
За підсумками XVIII Національного конгресу кардіологів України, 20-22 вересня, м. Київ
36 стр. Эффективность применения фиксированных комбинаций у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией и коморбидной патологией
По итогам XVIII Национального конгресса кардиологов Украины, 20-22 сентября, г. Киев
38 стр. Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі?
Л.А. Міщенко

НЕВРОЛОГІЯ

66-67 стр. Фітосоми – сучасний спосіб забезпечення високої біодоступності та доставки активних речовин гінкго білоба в тканини мозку
О.М. Макаренко,А.В. Савченко
70-71 стр. Нейросимпозіум 2017: нові можливості підвищення якості неврологічної допомоги населенню України
В.І. Смоланка, М.М. Орос, Т.М. Слободін та ін.
За підсумками міжнародного неврологічного конгресу, 12-14 вересня, м. Одеса
72-73 стр. Соматоформные расстройства в клинике внутренних болезней
С.Г. Сова, А.А. Бугайцев

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

44-45 стр. L’arte di Respirare: медицина как искусство
И. Бланарик, М. Кройтер, П. Калверли и др.
По итогам научного симпозиума в рамках ERS International Congress 2017, 12 сентября, г. Милан
51 стр. Рука об руку с Фромилидом: преодолевая обострение хронического обструктивного заболевания легких
С.С. Симонов
По итогам научно-практической конференции, г. Киев
54-55 стр. Оптимальная терапия сухого кашля у пациентов с респираторными инфекциями
О.Н. Барна

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

7-8 стр. Дитяча оториноларингологія: методи діагностики порушень слуху та проблема гострого середнього отиту
За підсумками науково-практичної конференції, 9 вересня, м. Львів
56 стр. Современные стандарты оказания медицинской помощи при инфекциях ЛОР-органов
Ю.В. Гавриленко
По итогам научно-практической конференции, г. Винница

ПЕДІАТРІЯ

10-11 стр. Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії в дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота
Г. В. Бекетова, О. В. Солдатова
58 стр. Ринит у детей: симптом или нозология?
Т.А. Крючко
По итогам научно-практической конференции, 20-22 сентября, г. Полтава
68 стр. Синдром гиперактивности у детей: диагностика и лечение
А.Е. Абатуров
По материалам научно-практической конференции с международным участием, г. Одесса

ФІТОТЕРАПІЯ

59 стр. Місце фітотерапевтичних засобів у лікуванні гострих респіраторних інфекцій
С.Б. Волошко, М.В. Черняхівська, І.А. Вальщикова та ін.