Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (441), листопад 2018 р.

Скачати PDF

КОНФЕРЕНЦІЯ

37 Сучасні можливості в профілактиці НІЗ: досягнення та перспективи
Т.А. Лавренко, відділ науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків
За матеріалами науково-практичної конференції, 5 жовтня, м. Харків

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

41-42 Особенности диагностики и лечения атипичной пневмонии на амбулаторном этапе
Л. В. Юдина, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев
63 Новые подходы в антибактериальной терапии негоспитальных пневмоний и ХОЗЛ
И.Г. Березняков, профессор, доктор медицинских наук, аведующий кафедрой терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, Д.Ю. Сидоров, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования
По материалам научно-практической конференции, 26 сентября, г. Полтава

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

38-39 Эффективная терапия хронического риносинусита: предупреждая рецидивы, улучшаем качество жизни пациентов
49 Сучасна концепція лікування бактеріальних риносинуситів
Ю.В. Дєєвої, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри оториноларингології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
За матеріалами науково-практичної конференції, 1-2 жовтня, м. Львів
50-51 Застосування препарату Ангіноваг у лікуванні запальних захворювань глотки
Б. Н. Біль, к.м.н., кафедра отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти; А. С. Кушнір, к.м.н., лікувально-діагностичний центр ADONIS, м. Київ
55-56 Стартова терапія респіраторних інфекцій у дорослих

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

65 Антибіотикотерапія • Дайджест

НЕФРОЛОГІЯ

22 Практические аспекты ведения пациентов с поражением почек в свете новых европейских рекомендаций
И.И. Иванов, профессор, док­тор медицинских наук, заведующий кафедрой нефрологии и почечнозаместительной терапии НМАПО им. П. Л. Шупика, И.Г. Березняков, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии Харьковской медицинской академии пос­ледипломного образования

УРОЛОГІЯ

67 Що нового у веденні пацієнтів з інфекціями сечової системи?
С.В. Кушніренко, кандидат медичних наук, доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

12-13 Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в регуляції артеріального тиску: огляд літератури
О. Я. Королюк, к.м.н., О. М. Радченко, д.м.н., професор, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
14-15 Ведение пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом
Тихонова C.A. доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Одесского национального медицинского университета
По материалам XIX Национального конгресса кардиологов, 26-28 сентября, г. Киев
19 Принципы рациональной медикаментозной терапии пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца
По материалам XIX Национального конгресса кардиологов, 26-28 сентября, г. Киев
20-21 Прогнозмодифицирующая терапия у пациентов с ИБС: как оптимизировать лечение?
Ханюкову А.А., профессору, доктору медицинских наук, заведующий кафедрой внутренней медицины 3 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
По материалам XIX Национального конгресса кардиологов, 26-28 сентября, г. Киев
25 Роль β-блокаторов в терапии сердечно-сосудистых заболеваний
Л.Н. Яковлева, профессор, доктор медицинских наук, кафедра кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования
28-29 Гострі кути артеріальної гіпертензії: від резистентності до ефективності
Професор Інго Фітце (м. Берлін, Німеччина), Ю.М. Сіренко, професор, доктор медичних наук, Керівник відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска», О.Л. Рековець, кандидат медичних наук, Старший науковий співробітник відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска»
58 Мартиния душистая (препарат СУСТАМАР) в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата: мифы, факты, выводы
68 Купировать нельзя форсировать: расставим знаки препинания в применении диуретиков при хронической сердечной недостаточности

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3 Модуляція слизового бар’єра кишечнику у хворих на неспецифічний виразковий коліт
А.Е. Дорофєєв, доктор медичних наук , професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
За матеріалами науково-практичної конференції, 27-28 вересня, м. Дніпро
5 Алкогольне ураження органів травної системи: сучасний стан питання
Олена Юріївна Губська, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного інституту ім. О. О. Богомольця
За матеріалами науково-практичної конференції, 27-28 вересня, м. Дніпро
35-36 Новації сучасної гастроентерології: езофаго-гастро-імпеданс-рН-моніторинг і застосування ІПП негайного вивільнення
В. М. Чернобровий, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

ФІТОТЕРАПІЯ

59-60 Фітозасоби в комплексній ароматерапії
Т. П. Гарник, д. м. н., професор, К. В. Гарник, к. м. н., В. О. Петріщева, к. ф. н., кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; А. Б. Пилипчук, Київський міський центр радіологічного захисту населення