Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (56) лютий 2018 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3, 6 Комбинация эналаприла и гидрохлортиазида: современная классика
5 Особливості гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію
Ю.А. Іванів
8-9 Лечение артериальной гипертензии: как достичь точки безопасности?
Л.А. Мищенко
14-15 Стратегії контролю частоти серцевих скорочень і ритму при фібриляції передсердь: чи на всі запитання дає відповіді клінічний протокол?
О.І. Іркін
16-17 ІX науково-практична конференція «Дні аритмології в Києві»: огляд матеріалів
В.П. Іванов, В.П. Залевський, Ю.І. Карпенко та ін.
19-20 Терапия пероральными антикоагулянтами в особых клинических ситуациях
Ю.В. Фломин, О.И. Жаринов, Ю.И. Карпенко
23 Вариабельность артериального давления у пациентов с сахарным диабетом и гипертензией: рекомендации по лечению и роль амлодипина
Bipin Kumar Sethi, Manash P. Baruah, A. Sreenivas Kumar
30-31 Антикоагулянт как обязательный компонент лечения острого коронарного синдрома без элевации сегмента ST: выбираем и применяем правильно
А.Н. Пархоменко
35-36 Необходимость порождает возможности, или Как соткать «нить судьбы» пациента?
Ю.Н. Сиренко, А.Д. Радченко, Е.А. Коваль и др.
39-41 Лечение дислипидемий в реальной практике: пора достигать целей, а не размышлять о них
Е.И. Митченко
43 Лікування артеріальної гіпертензії: на прийомі пацієнт високого ризику
44-45, 48-49 Выживание пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса и ишемической болезнью сердца при применении инвазивных и консервативных стратегий лечения: результаты метаанализа
46-47 Антиангінальні препарати першої лінії: вибір лікаря-практика
А.Ф. Лисенко, к. мед. н., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»
50-51 Опыт применения питавастатина у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа
М.И. Лутай, И.П. Голикова
52-53 Азилсартан и хлорталидон – идеальные партнеры в контроле АД у трудных пациентов
54 Актуальные вопросы современной кардиологии
В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай, ЛА. Мищенко и др.
55 Світові зірки кардіології про міфи та факти в галузі застосування поліпіл (конгрес ESC, 2017)
Х.-М. Кастеллано, С. Юсуф, В. Фустер
56-57, 59 Ще один крок на шляху вдосконалення функціональної діагностики серцево-судинних хвороб
О.Й. Жарінов, Ю.А. Іванів, В.О. Куць
58 Антагонисты минералокортикоидных рецепторов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Т.В. Колесник
61 Ведение пациентов с артериальной гипертензией: поговорим о самом важном
М.Н. Долженко
69 Терапевтична цінність еплеренону: місце в лікуванні пацієнтів після інфаркту міокарда
76 Гіпертензивний криз: як лікувати те, чого не має бути?

СТОРІНКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

62-63 Діагностика та лікування остеоартрозу на первинній ланці
С. Х. Тер-Вартаньян