Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 1 (40), березень 2017 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3 стр. Диклофенак у неврологічній практиці: ефективне лікування больових синдромів і нові аспекти застосування
5 стр. Механизм-обоснованный подход к выбору фармакотерапии хронической боли
Т.С. Мищенко, Л.А. Дзяк
7 стр. Гилоба фитосомы: результат двойного действия
9 стр. Фіолетовий день: Санофі привертає увагу до потреб 100 тисяч пацієнтів з епілепсією в Україні
10 стр. Вальпроат натрия: 50 лет применения в клинической практике
Ю.И. Горанский, В.Н. Герцев
12 стр. За підтримки фармацевтичної групи ACINO відбулася науково-практична школа-курс ЕЕГ та епілепсія «Практичні аспекти запису, читання та інтерпретації ЕЕГ у дорослих і дітей»
14 стр. Деменція після інсульту: клінічні кореляції та можливості профілактики
С.І. Шкробот
15-17 стр. Когнитивные нарушения: актуальность, причины, диагностика, лечение, профилактика
Т.С. Мищенко
18-20 стр. Вплив супутньої терапії неврологічних і серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2 типу
О.П. Кіхтяк
32-34 стр. 11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Как он прошел в Украине?
И.Н. Карабань
36 стр. Оптимальная терапевтическая тактика при лечении боли в спине
И.В. Романенко
39-40 стр. В-клетки как важное звено аутоиммунного воспаления и новая терапевтическая мишень при рассеянном склерозе
Л.И. Соколова
47 стр. Препараты для купирования приступов мигрени: экспертные рекомендации и сетевой метаанализ
Л.И. Соколова
51-52 стр. Современные подходы к диагностике и лечению эссенциального тремора
Е.А. Труфанов

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

23-24 стр. Сердечно-сосудистая безопасность целекоксиба, напроксена и ибупрофена при лечении артритов
S.E. Nissen, N.D. Yeomans, D.H. Solomon и др.
28-29 стр. Наукові дослідження в галузі неврології, психіатрії та наркології: актуальні напрями в Україні
Н.О. Марута
43-45 стр. Неврологические осложнения неоптимального двигательного стереотипа в области грудной клетки
О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский
46 стр. V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України
74 стр. Современные возможности стабилизации настроения: безопасная терапия в эпоху стресса c помощью препарата СЕДАРИСТОН
82-83 стр. Церебрум композитум Н — биорегуляционный подход в терапии психоневрологических расстройств
С.В. Попович, О.В. Иванушко
84-85 стр. Соціальна педіатрія та паліативна допомога дітям в Україні: сучасний стан і найближчі перспективи
В.Ю. Мартинюк, Р.О. Моісеєнко