0 %

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (51), квітень 2017 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 стр. Новые открытия в области регуляции ренин-ангиотензиновой системы
5 стр. Эффективность комбинации валсартана 160 мг и амлодипина 5 мг по сравнению с удвоением дозы амлодипина при недостаточном снижении артериального давления
7-8 стр. Ефективність та безпечність застосування препарату Метамакс у клінічній практиці
М.М. Селюк, М.М. Козачок, М.І. Омеляшко, Українська військово-медична академія, м. Київ; І.М. Льовкін, О.Г. Лівінська, М.А. Пилипенко, О.В. Селюк, Військово-медичний клінічний центр професійної патології особливого складу Збройних Сил України, м. Ірпінь
14-16 стр. Ефективність і безпечність застосування лозартану 100 мг або лозартану 100 мг у комбінації з гідрохлоротіазидом у лікуванні пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією та факторами серцево-судинного ризику: спостережне проспективне дослідження в закладах первинної ланки медичної допомоги
G. Bonner, Median Kliniken, м. Бад-Кроцинген, Німеччина; W. Smolka, C. Jung, K. Bestehorn, медичний відділ, MSD Sharp & Dohme GmbH, Гаар, Німеччина
19 стр. 18 березня 2017 р. на 66-й науковій сесії Американської колегії кардіологів (АСС) було оприлюднено результати нових досліджень
20-21 стр. 5 мая – Всемирный день легочной гипертензии
Ю.Н. Сиренко, О.В. Александрова, Л.Ф. Коноплева
22-23 стр. Полікапсула для вторинної профілактики серцево-судинних ускладнень — відтепер і в Україні
24-25, 27 стр. Антитромбоцитарная терапия после острого коронарного синдрома: как сохранить баланс эффективности и безопасности?
А.Н. Пархоменко, Е.А. Коваль
27 стр. Влияние ИПП на сравнительную эффективность и безопасность тромбопрофилактики клопидогрелем и прасугрелом после ОКС. Исследование TRANSLATE-ACS
Larry R. Jackson, Eric D. Peterson, Lisa A. McCoy и др.
29 стр. Эбрантил в клинических ситуациях, требующих управляемого снижения артериального давления
О.И. Иркин, О.А. Лоскутов
33 стр. Высокая доза аторвастатина перед выполнением ЧКВ может предотвращать феномен «no-reflow»
Wenbo Liu, Zhipeng Zou, Haipeng Jiang, Qiang Li, Fangming Guo, Zhen Wang, Hongguang Zhu
34-35 стр. Прагматический подход к выбору антиангинальных лекарственных средств у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца
А.Е. Березин, д. мед. н., профессор, Многопрофильная больница «ВитаЦентр», г. Запорожье; Запорожский государственный медицинский университет
37 стр. Фиксированная комбинация рамиприла и амлодипина: двойная защита органов-мишеней и высокая приверженность, доказанная в реальной практике
38-39 стр. Желудочковые аритмии и внезапная кардиальная смерть у пациентов с сердечной недостаточностью: лечение и профилактика в свете последних европейских рекомендаций
41-42 стр. Субклинический атеросклероз сонных артерий и сердечно-сосудистый риск: время для переоценки подходов к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний?
47-48 стр. Сартаны в кардиологической практике: заблуждения и здравый смысл
А.Д. Радченко
51 стр. Улучшение когнитивных функций на фоне терапии блокаторами кальциевых каналов: доказательства и клинический потенциал
J. Peters, A. Booth, Университет Шеффилда, Великобритания; R. Peters, Империал колледж, г. Лондон, Великобритания
54 стр. Мельдоний при сердечно-сосудистых и метаболических заболеваниях: новые механизмы действия и перспективы клинического применения
57 стр. Урядова програма «Доступні ліки»: акцент на вітчизняні препарати для лікування серцево-судинних захворювань
58 стр. Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией

РЕВМАТОЛОГІЯ

10 стр. Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании
60-61 стр. Визначення артралгії, клінічно підозрюваної як ревматоїдний артрит: упровадження в реальну клінічну практику
І.Ю. Головач, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
62 стр. Вибір НПЗП при остеоартриті: доказова чи персоналізована медицина?
І.Ю. Головач
64-65 стр. Ревматология в Украине сегодня: по итогам научно-практической конференции
В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий
66-67 стр. Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита: теория и практика
Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич
68, 70 стр. Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними протизапальними препаратами в ревматології
О.П. Борткевич, В.В. Корендович, Г.В. Ярецька, відділ некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
71-73 стр. Патологія серцево-судинної системи при АНЦА-асоційованих системних васкулітах
Г.В. Мостбауер, М.Б. Джус, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
74-76 стр. Внутривенная иммунотерапия и ее эффективность в ревматологии
А.М. Гнилорыбов, д. мед. н., профессор, С.Х. Тер-Вартаньян, д. мед. н., профессор, В.А. Мелехина, Клиника современной ревматологии, г. Киев
77 стр. Неонатальний вовчак
О.Б. Яременко, д. мед. н., професор, А.В. Меліксетян, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
78-80 стр. Ураження опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет і способи їх корекції
Л.В. Журавльова, В.О. Федоров, М.О. Олійник

КАРДІОХІРУРГІЯ

17 стр. Поширеність природжених вад серця й магістральних судин у дорослих
І.Г. Лебідь, к. мед. н., ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ
43-44 стр. Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов по ведению инфекционного эндокардита у пациентов с имплантированными внутрисердечными устройствами
Н.Т. Ватутин1, 2, А.Н. Шевелек1, 2, Е.В. Картамышева1, А.А. Тараторина2, Е.С. Гасендич1, Е.В. Ещенко1, Ю.П. Гриценко1, А.К. Ставинская2 1Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; 2ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», г. Донецк

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

9 стр. Роль клинической фармакологии в соблюдении стандартов и индивидуализации фармакотерапии
С.Н. Кожухов
30-31 стр. Особливості дисліпідемії як фактора кардіоваскулярного ризику у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця
О.О. Крахмалова, д. мед. н., професор, О.А. Гетман, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
49-50 стр. МікроРНК та їхня роль при деяких аутоімунних захворюваннях
М.Б. Джус, к. мед. н., Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
55-56 стр. Навчання крізь усе життя. Як зміниться система підготовки українських медиків?