Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» спецвипуск №1 ‘ 2018 «Хвороби похилого і старечого віку»

Хвороби похилого і старечого віку

6-7 Деменція – пріоритетний напрям галузі охорони здоров’я
8-9 Актуальные вопросы эпилепсии у лиц пожилого возраста
Ю.А. Бабкина, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
10-14 Застосування протиепілептичних препаратів для лікування епілепсії в Україні за даними електронного регістру
А.Є. Дубенко, С.О. Сазонов, Ю.А. Бабкіна, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків; В.І. Смоланка, М.М. Орос, В.В. Грабар, Ужгородський національний університет, м. Ужгород
16-20 Болезнь Паркинсона и проблема боли
И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, ГУ «Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева Национальной академии медицинских наук Украины», г. Киев
22-25 Аутоиммунная природа неврологических и нейропсихиатрических расстройств
Т.Н. Слободин, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
26-27 Зміни регіональної церебральної перфузії після лікування ніцерголіном хворих із ранньою стадією хвороби Альцгеймера

28-29 Когнітивні розлади у похилому віці: від легкого когнітивного порушення до деменції
О.М. Мишаківська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
30-32 Постінсультні когнітивні порушення та деменція як ускладнення цереброваскулярної недостатності

36-38 Нестандартный подход к ведению пациентов с начальными проявлениями цереброваскулярной патологии

40-43 Особливості когнітивної дисфункції у пацієнтів із депресивним розладом на фоні цереброваскулярної патології
О.В. Прохорова, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
46-53 Європейські настанови з діагностики та лікування безсоння

54-59 Роль психотерапії в покращенні якості життя і задоволеності медичною допомогою у пацієнтів похилого віку з психічними розладами і поліморбідністю
І.В. Калугін, КЛПУ «Міська психіатрична лікарня No7 м. Маріуполя»; О.О. Хаустова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; О.С. Осуховська, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
60-61 Я занадто зайнята, щоб померти