Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 2 (123) ‘ 2020 (Спеціальний випуск "Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»")

Актуальна тема

12-17 Можливості використання антигістамінних препаратів під час вагітності: безпечність цетиризину
С.В. Зайков1, д-р мед. наук, професор, П. В. Гришило2, канд. мед. наук, А. П. Гришило3, канд. мед. наук. 1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 2ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», 3Приватна клініка «Медіком»
18-20 COVID‑19: що необхідно знати про пандемію коронавірусної інфекції

Лекція

5-11 Гиперчувствительность к нестероидным противовоспалительным средствам: этиология, патогенез, классификация, клиническое течение и лечение
И. П. Кайдашев, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой внутренних болезней с уходом за больными Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, президент Украинского общества специалистов по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации

Погляд фахівця

21-25 Вимірювання фракції видихуваного оксиду азоту (FeNO) при астмі: космічні технології в реальній клінічній практиці
К. Ю. Гашинова, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри професійних хвороб та клінічної імунології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
26-29 ALEX®: нові можливості багатокомпонентного дослідження валергології
С.О. Зубченко1, канд. мед. наук, доцент, асистент кафедри клінічної імунології таалергології, С.Д. Юр’єв2,асистент кафедри клінічної імунології таалергології зкурсом медичної генетики, В.В.Чоп’як1, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології, керівник Регіонального медичного центру клінічної імунології та алергології, віцепрезидент УТІАІ, Заслужений лікар України. 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
30-34 Лікування алергічних захворювань: у фокусі – алерген-специфічна імунотерапія
С. Д. Юр’єв, асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом медичної генетики, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
35-39 Хронічна кропив’янка: міфи та факти в практиці алерголога
А.Є. Богомолов, канд. мед. наук, доцент, кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Рекомендації

41-54 Бронхіальна астма, що важко лікується, тяжка астма у підлітків та дорослих
Кишенькове керівництво злікування і профілактики бронхіальної астми (Global Initiative for Asthma – GINA), листопад 2019 р.
55-60 Нові рекомендації ARIA для алергічного риніту за системою GRADE і доказами, отриманими в умовах рутинної клінічної практики
Jean Bousqueta,a,b, Holger J. Schunemannc, Akdis Togiasd et al. aMACVIA-France, Fondation Partenariale FMC VIA-LR, Montpellier. bVIMA: Ageing and chronic diseases Epidemiological and public health approaches. cThe Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact, Division of Immunology and Allergy, McMaster University, Hamilton. dThe Division of Allergy, Immunology, and Transplantation (DAIT), National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda; et al.