Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 9 (83) ‘ 2016

Актуальне інтерв'ю

6-9 стр. Катерина Явна: «Довіра до дитини, яка бореться з розладами харчової поведінки, має велике значення для подолання хвороби»

Резюме: Психолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Катерина Явна розповіла про причини, симптоми, поширеність, зв'язок між розладами харчової поведінки та статтю пацієнта, а також про методи лікування порушень харчової поведінки. Ключевые слова: розлади харчової поведінки, анорексія, орторексія, прегорексія, дранкорексія. [. . . ]

Клінічні дослідження

30-33 стр. Нестероидные противовоспалительные препараты и риск развития сердечной недостаточности

Резюме: Статья содержит результаты исследования относительно связи между использованием нестероидных противовоспалительных препаратов и повышенным риском развития сердечной недостаточности. В соответствии с результатами, еще раз доказано, что применение традиционных НПВП и селективных ингибиторов ЦОГ-2 может быть ассоциировано с повышенным риском госпитализации по причине СН. Ключевые слова: нестероиды, сердечная недостаточность, селективные ингибиторы. [. . . ]
34-35 стр. Эффективность мемантина в качестве монотерапии при болезни Альцгеймера

Резюме: Одной из лидирующих возрастзависимых болезней среди взрослых является остеоартроз. В ведущих международных рекомендациях по лечению ОА нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) указаны как препараты выбора для купирования суставного болевого синдрома. Однако назначая нестероиды, не стоит забывать о прогрессировании сердечной недостаточности. Ключевые слова: остеоартроз, нестероиды, сердечная недостаточность, противовоспалительные препараты. [. . . ]

Лекція

17-22 стр. Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю
Є.І. Суковський, «Освітньо-соціально-культурний центр» на базі КЗ ЛОР «Львівська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат Марії Покрови», м. Львів
Резюме: У статті подано причини, вікові особливості дітей, а також особливості характеру дорослих людей із РДУГ. Для кращого розуміння причин виникнення та діагностики РДУГ і особливостей ведення таких пацієнтів представлено уривки бесід лікаря з мамою дитини, у якої діагностовано цей розлад. Ключевые слова: поведінкові розлади, розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю, неуважність, РДУГ, психічні розлади. [. . . ]

Огляд

10-14 стр. Соціальні та психологічні аспекти суспільного божевілля

Резюме: У кінці жовтня у Львові відбулись VI Львівські психіатричні зустрічі «Міфи, які завжди з нами, або деякі аспекти суспільного божевілля». Фахівці обговорювали перспективи клінічної психології в Україні, особливості виховання дітей з аутизмом, досвід МОЗ України у визначенні екстрасенсорних можливостей і розвиток нетрадиційної медицини, реалії суїцидальної активності в місцях позбавлення волі, психологічні аспекти інформаційної війни тощо. Ключевые слова: психотерапія, психічне здоров’я, суїцид, психологія. [. . . ]
15-16 стр. Новое в эпилептологии

Резюме: В статье представлены новые термины в эпилептологии -«самоограничивающиеся» и «фармакоотвечающие» эпилепсии. Обозначена также актуальная информация о современных методах лечения эпилепсии у взрослых пациентов. Ключевые слова: эпилептология, эпилепсия, эпилептические припадки, антиконвульсанты. [. . . ]

Практика

25-29 стр. Високофункціональні розлади аутистичного спектра: клінічний поліморфізм, коморбідність, особливості лікування
І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Резюме: В огляді зазначені особливості різних методів діагностики та лікування пацієнтів з РАС. Представлено дію найпопулярніших антипсихотиків другого покоління для лікування РАС, препаратів групи СІЗЗС, а також атомоксетину та гуанфацину. Особлива увага приділяється необхідності соціалізації таких пацієнтів. Ключевые слова: синдром Аспергера, розлади аутистичного спектра, антипсихотики, СІЗЗС, РАС. [. . . ]

Рекомендації

37-59 стр. Деменція

Резюме: Уніфікований клінічний протокол містить рекомендації щодо надання медичної допомоги пацієнтам з деменцією. Зазначені також фактори ризику, профілактика і виявлення деменції на ранньому етапі, діагностика та оцінка деменції, особливості лікування та спільного проживання з такими людьми. Ключевые слова: деменція, когнітивні функції, психічне здоров’я, емоційні розлади. [. . . ]

Дайджест

33 стр. Использование нестероидных противовоспалительных препаратов при кардиоваскулярных заболеваниях

Увеличение населения старших возрастных групп отражается на распространенности и структуре заболеваний, характерных для данной когорты. Так, особое значение приобретает выявление коморбидных заболеваний, поскольку повышенная истощаемость и быстрый исход компенсаторных механизмов организма при старении могут вызывать функциональную недостаточность не только той системы, которая поражена, но и других, изменяя клиническую картину заболевания. По данным ВОЗ, неизменно на первом месте среди причин смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания. [. . . ]