Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 4 (88) ‘ 2017

Актуальне інтерв'ю

6-8 стр. Христина Турецька: «Важливо не стільки виховувати в собі жіночність, скільки дозволити проявляти її у повсякденному житті»

Резюме: Кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету Христина Турецька розповіла про те, як виховати в собі жіночність, як стосунки з батьком впливають на життя жінки, як реалізувати себе окремо від чоловіка. До того ж пані Христина прояснила багато питань у стосунках між статтями. Ключові слова: жіночність, фемінність, гендерне питання, маскулінність, психотерапія, комплекс Електри. [. . . ]

Актуально

10-13 стр. Проект Концепції Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року

Резюме: Представлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року». Згідно програми, до 2025 року очікується створення цілісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я населення, що вестиме до підвищення рівня психічного здоров’я населення та покращення якості життя. Ключові слова: психічне здоров’я, психічні розлади, психіатрія, психологічна допомога. [. . . ]

Клінічний випадок

61-62 стр. Депресивний розлад на фоні мітохондріальної дисфункції
Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві
Резюме: У статті подано клінічний випадок зміни мозкового кровопостачання та мітохондріальної дисфункції у хворого на важкий депресивний епізод. Розглядається анамнез життя пацієнта, анамнез захворювання, результати обстежень та лікування хвороби. Ключові слова: депресивний розлад, депресія, мітохондріальна дисфункція, мозкове кровопостачання, хронічний біль. [. . . ]

Клінічні дослідження

54-57 стр. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій
О.В. Богомолець, Комітет з питань охорони здоров’я Верховної Ради України; І.Я. Пінчук, А.К. Ладик-Бризгалова, Український науково-дослідний інститут  соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Резюме: Представлено аналіз щодо масштабів наслідків, пов’язаних із психічною травмою громадян, які постраждали внаслідок травматичних подій. Зокрема, проілюстровано показники захворюваності та поширеності посттравматичних психічних порушень серед українських військовослужбовців, учасників бойових дій та територіальної диференціації рівня захворюваності. Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, психічне здоров’я, демобілізовані військовослужбовці, розлади психіки, психічні порушення. [. . . ]
58-60 стр. Протиепілептична терапія постінсультної епілепсії
М.М. Орос, В.І. Смоланка, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Н.В. Софілканич, В.В. Луц, Мукачівська центральна районна лікарня, м. Мукачево
Резюме: Стаття містить результати дослідження розвитку симптоматичної епілепсії після інсульту залежно від прийому антиконвульсантів пацієнтами після першого епілептичного нападу. З’ясовано, що прийом АЕП зменшує ризики виникнення повторних епілептичних нападів, а найкращим серед обраних препаратів виявився леветирацетам. Ключові слова: постінсультна епілепсія, антиконвульсанти, антиепілептичні препарати,леветирацетам, ішемічний інсульт, епілептичний напад. [. . . ]

Огляд

23-24 стр. Новое в эпилептологии

Резюме: Обозначена терминология типов эпилептических припадков, которая была разработана группой ученых Международной противоэпилептической лиги. Рассмотрены различия между понятиями и проявлениями фокальных и генерализованных припадков. Ключові слова: эпилепсия, эпилептология, классификация припадков, фокальные припадки, генерализованные припадки. [. . . ]
25-28 стр. Большое депрессивное расстройство: когнитивные нарушения и возможности их коррекции

Резюме: В апреле в Киеве состоялась конференция «Психиатрия XXI века: проблемы и инновационные решения». Мировые эксперты в области психиатрии оговорили вопросы когнитивной дисфункции при большом депрессивном расстройстве, современных инструментов диагностики когнитивной дисфункции при БДР, механизмов развития (в том числе иммунологических механизмов) когнитивных нарушений при БДР. Ключові слова: психиатрия, большое депрессивное расстройство, депрессия, когнитивные нарушения, когнитивная дисфункция. [. . . ]
30-31 стр. Роль мітохондріальних порушень у розвитку психічних розладів
Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві
Резюме: У статті окреслено клінічні картини психічних порушень, в основі яких лежить доведена дія мітохондріальних захворювань. Оговорені гіпотези виникнення таких захворювань як епілепсія, шизофренія, хвороба Альцгеймера, Паркінсона, Гентінгтона, боковий аміотрофічний склероз і т.д з точки зору мітохондріальних порушень. Ключові слова: психічні розлади, психічне здоров’я, мітохондріальні порушення, афективні розлади, шизофренія. [. . . ]
32-34 стр. Епілепсія: особливості діагностики та лікування
Л.Б. Мар’єнко, Львівський медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
Резюме: У квітні в Києві пройшла Міжнародна неврологічна конференція «Досягнення неврології», на якій було представлено секцію з епілепсії, а зокрема доповідь на тему «Епілепсія: починати лікування, коли впевнений в діагнозі». В доповіді дано відповіді на найактуальніші питання щодо варіантів виникнення першого епілептичного нападу, діагностики, початку терапії епілепсії, а також вибору найбільш ефективної схеми лікування. Ключові слова: епілепсія, епілептичний напад, протиепілептичне лікування, епілептологія. [. . . ]
36-38 стр. Ефективність кветіапіну у лікуванні пацієнтів із шизофренією

Резюме: Стаття зазначає клінічні особливості атипових антипсихотиків, дію атипового нейролептику кветіапіну в лікування пацієнтів із шизофренією. За результатами досліджень, представлених у статті, доведено, що кветіапін є ефективним у лікуванні шизофренії як гострої фази, так і в попередженні рецидиву захворювання. Ключові слова: кветіапін, шизофренія, психічні розлади, атипові антипсихотики, нейролептики. [. . . ]
40-42 стр. Соціальна психіатрія у світі, який швидко змінюється
І.А. Марценковський, Український науково-дослідний інститут  соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Резюме: 22-й Всесвітній конгрес із соціальної психіатрії у м. Нью-Делі (Індія) об’єднав 76 наукових симпозіумів, 14 майстер-класів, 17 сесій рефератів і 15 постерних сесій на тему соціальної психіатрії у наш час. Учасники конгресу окреслили важливість охорони психічного здоров’я дітей для соціальної політики всіх країн, особливості примусу та обмежень у сучасній системі психіатричної допомоги в Індії, організацію догляду на рівні громад і психіатричних відділень у лікарнях загального профілю тощо. Ключові слова: психіатрія, психіатрична допомога, психічне здоров’я, соціальна політика. [. . . ]
43-46 стр. Застосування ніцерголіну для нейрореабілітації та корекції когнітивно-мнестичних розладів у постінсультних пацієнтів
Т.В. Антонюк,  Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ
Резюме: Смертність від інсульту серед населення України з кожним роком стає все більшою, а тому розуміння механізмів зменшення постінсультних когнітивних порушень є важливим для зменшення цієї статистики. В огляді показано клінічний потенціал та ефективність ніцерголіну в лікуванні пацієнтів після інсульту. Ключові слова: ніцерголін, постінсультні когнітивні порушення, когнітивний дефіцит, деменція, інсульт. [. . . ]

Погляд на проблему

14-15 стр. Питання охорони психічного здоров’я дітей, які мають батьків із психічними розладами
І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, Український науково-дослідний інститут  соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Резюме: Наведено взаємопов’язані проблеми щодо організації сфери охорони психічного здоров’я, зазначено особливості дитячої психіатрії, а також наголошено на необхідності розробки клінічних настанов, керівництв з рекомендаціями щодо проведення скринінгу, порадами щодо когнітивного тренінгу набуття навичок позитивного мислення, подолання когнітивних помилок тощо. Ключові слова: психічне здоров’я, психічні розлади, дитяча психіатрія, стигматизація, дискримінація. [. . . ]
16-22 стр. Инцест: травматизация любовью
Ю.Ю. Вревская, Украинский научно-исследовательский институт  социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев
Резюме: В статье представлены рассуждения об инцесте, видах инцеста и его причинах. Оговорено, почему дети обычно молчат о насилии, чем опасен инцест и что такое травма инцеста. Ключові слова: инцест, кровосмешение, насилие, психиатрия, сексуальное воспитание. [. . . ]

Практика

48-52 стр. Атипичные антипсихотики: проблемы и критерии выбора препарата
С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Резюме: На данный момент существует достаточное количество исследований, подтверждающих положительный эффект атипичных антипсихотиков. Но вместе с тем, атипичные антипсихотики характеризуются своеобразием механизмов действия, клинических эффектов и характеристик безопасности. Поэтому в статье оговорены наиболее частые осложнения после применения данных препаратов. Ключові слова: атипичные антипсихотики, психическое здоровье, психофармакотерапия, нейролептики, Золафрен . [. . . ]