Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 5 (89) ‘ 2017

Актуальное интервью

6-10 стр. Олег Романчук: «Творцями стандартів психотерапевтичної освіти і практики мають бути фахові асоціації, а не держава»

Про те, що варто змінити в психотерапевтичній освіті та регуляції практики, для чого потрібна акредитація і яка роль психотерапевтичних товариств, розповідає з директор Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, член робочої групи МОЗ із питань розробки Національної програми розвитку системи охорони психічного здоров’я, лікар-психотерапевт Олег Романчук. Ключові слова: Олег Романчук, психотерапія, стандарти.

Взгляд на проблему

11-13 стр. Ранняя диагностика аутизма. Чья зона ответственности?
О.В. Доленко
Как известно, слово «аутизм» занимает одно из лидирующих позиций в поисковой системе Google. Это значит, что родители неделями могут «бродить» по Интернету в поисках помощи и ответа на свои подозрения, так и не разобравшись, где правда, а где обман. Однако врачи, в отличие от родителей, должны быть достаточно компетентны, чтобы отличить профессиональную информацию от явного шарлатанства, они имеют возможность «фильтровать» тот поток информации, который хлынул на головы родителей. Ключевые слова: аутизм, диагностика, АВА-терапия.
14-15 стр. Декілька тез про терапію дітей, які мають батьків із психічними розладами
Ю. Ю. Вревська
Останнім часом деякі психотерапевти відмовляють клієнтам у психотерапії дітей без проведення попередньої діагностики всієї родини та без роботи з батьками. Адже загальновідомою істиною є те, що дитина живе не у вакуумі, а сім’я – це цілісний організм. І якщо немає розуміння того, як така родина впливає на дитину, немає сенсу займатися її терапією. Пропонуємо розглянути декілька випадків із практики, що допоможуть усвідомити проблеми таких сімей. Ключові слова: психотерапія, діти, батьки.

Обзор

16-20 стр. Актуальні питання психіатрії XXI століття

З 27 до 29 квітня 2017 року в Києві пройшла науково-практична конференція «Психіатрія XXI століття: проблеми та інноваційні рішення», яка вже традиційно стала знаковою подією в календарі спеціалістів у галузі охорони психічного здоров’я. Організаторами заходу виступили Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України та Асоціація психіатрів України. На зустрічі були присутні психіатри, наркологи, судово-психіатричні експерти, психологи, працівники соціальної ланки майже з усіх областей України, а також спеціалісти з Великої Британії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Норвегії, Литви, Туреччини, Ізраїлю, США та Австралії. Ключові слова: психіатрія, психічні розлади, психотерапія, конференція.
22-23 стр. Новое в эпилептологии
В.И. Харитонов
Учитывая широкую дискуссию в украинском эпилептическом сообществе, которую вызвала статья R. S. Fisher et al. «Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology», опубликованная в журнале Epilepsia (2017; 58(4): 522–530), мы продолжаем публикацию обзора указанного материала. Ключевые слова: эпилептология, эпилепсия, Международная противоэпилептическая лига, ILAE.
24-28 стр. Оптимальний антипсихотик: фокус на арипіпразол

2 червня 2017 року в Києві відбулася нарада експертів, присвячена появі на фармацевтичному ринку атипового антипсихотика арипіпразолу від українського виробника Фарма Старт, що входить до Acino Group (Швейцарія). У форматі відвертої дискусії провідні експерти у галузі психіатрії поділились своїм досвідом щодо застосування антипсихотиків, зокрема й арипіпразолу, у лікуванні психічних захворювань, обговорили особливості його призначення у різних вікових групах, ґендерну різницю перебігу та лікування психотичних розладів, переваги та недоліки антипсихотичних засобів, напрями реабілітації та психокорекції, а також економічну доцільність застосування генеричних препаратів. Ключові слова: антипсихотик, шизофренія, психотичний епізод, арипіпразол.
30-31 стр. Побічні ефекти при лікуванні антипсихотиками
Ю. А. Крамар
Найчастіші побічні ефекти під час антипсихотичного лікування спостерігаються у вигляді екстрапірамідних симптомів та метаболічних порушень. Більшість пацієнтів повідомляють, що такі побічні ефекти, як сексуальна дисфункція та екстрапірамідні симптоми, пригнічують їх значно сильніше, аніж ефект седації та вегетативні симптоми. Найчастіше через наявність саме вказаних побічних ефектів та недостатньої уваги лікаря до них пацієнти самостійно припиняють лікування. Ключові слова: антипсихотики, побічні ефекти, ускладнення.
32-33 стр. Актуальні новини психіатрії та неврології

Ключові слова: психіатрія, неврологія, новини, нейрони, мікро-РНК, нейрогенез, депресія, тривожний розлад.
34-36 стр. Застосування ніцерголіну в практиці невролога

Ніцерголін належить до речовин групи периферичних вазодилататорів, які застосовують для лікування гострих та хронічних порушень цереброваскулярного метаболізму внаслідок атеросклерозу, тромбозу та емболії церебральних судин, транзиторних порушень церебрального кровообігу (транзиторні ішемічні атаки), гострих та хронічних периферичних васкулярних метаболічних розладів (органічні та функціональні захворювання артерій кінцівок, хвороба Рейно та інші синдроми, що асоціюються з порушенням кровообігу); головного болю; як додаткову терапію при артеріальній гіпертензії. Ключові слова: ніцерголін, цереброваскулярні захворювання, похідні ерголіну, когнітивна дисфункція.

Лекция

38-49 стр. Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью

Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью - одно из наиболее распространенных психических нарушений детского и подросткового возраста. Вашему вниманию представлен раздел практического руководства, разработанного Международной ассоциацией детской и подростковой психиатрии и смежных специальностей (IACAPAP, 2012) во главе с T.S. Moriyama et al., посвященный расстройству с дефицитом внимания и гиперактивностью. Ключевые слова: расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью, РДВГ, руководство, IACAPAP.

Практика

50-53 стр. Арилентал – антипсихотик третьего поколения
В. А. Мангуби
Арипипразол, выделяющийся из общей группы новых антипсихотиков, зарегистрирован для лечения шизофрении и биполярного аффективного расстройства I типа. Один из препаратов арипипразола, который представлен на украинском фармацевтическом рынке, зарегистрирован под торговым названием Арилентал. Результаты ранее проведенных исследований, а также клинический опыт применения арипипразола в лечении шизофрении, свидетельствуют как о высокой эффективности препарата в отношении позитивной и негативной симптоматики при шизофрении, так и о качестве поддерживающей терапии. Ключевые слова: арипипразол, арипентал, шизофрения, биполярное расстройство.

Клинические исследования

54-56 стр. Комбінована терапія хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера є не тільки обтяжувальним станом для пацієнта, але й значним тягарем для його опікунів. Результати представленого дослідження свідчать, що прийом мемантину пацієнтами із хворобою Альцеймера середнього та важкого ступенів може затримати зниження кровопостачання до префронтальних зон мозку, зменшити вираженість загальних клінічних ознак хвороби, поліпшити когнітивні функції мозку, поведінкові та психологічні симптоми, а також знизити тягар догляду за ними. Ключові слова: хвороба Альцгеймера, деменція, мемантин, донепезил.

Клинический случай

58-61 стр. Соціальне навантаження як причина і запобіжник соматизації
О.П. Романів, К.М. Погоріляк
Описаний клінічний випадок демонструє класичну картину розвитку і динаміки психосоматичного розладу, який потребує комплексного лікувального підходу в поєднанні психофармакотерапії, психоосвіти, психотерапії та соціальної підтримки. Незважаючи на достатній рівень освіченості та відносно високий соціальний статус пацієнта, не вдалося сформувати стійкий терапевтичний альянс щодо застосування комплексного лікування психосоматичного розладу. Ключові слова: соматизація, психосоматичний розлад, тривожно-депресивний розлад, клінічний випадок.