Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 1 (94) ‘ 2018

огляд

11-13 Новое в неврологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
14-18 Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів: шляхи впровадження в Україні
Л.Б. Мар’єнко, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів; Т.А. Літовченко, Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків; А.Є. Дубенко, ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», м. Харків
19-22 Актуальні питання сучасної неврології
За матеріалами Першого українського регіонального конгресу Controversies in Neurology (23–24 листопада 2017 р., Київ, Україна)

практика

29-32 Современные возможности антипсихотической терапии
Н.А. Марута, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков

клінічні дослідження

35-37 Синдром емоційного вигорання в лікарів онкологічного профілю та шляхи його подолання
I.Koваль, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
38-40 Применение мемантина при болезни Альцгеймера в монотерапии

клінічний випадок

42-44 Від апендициту до суїциду
O. Романів, K. Погоріляк, M. Устюгова, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

цікаво дізнатися

56-62 Родинні трагедії Івана Франка