Журнал «Дитячий лікар» № 3 (54) ‘ 2017

Гастроентерологія

5-8 стр. Діагностичне значення клінічних симптомів транзиторної лактазної недостатності у дітей першого півріччя життя
Д.мед.н., професор Ю.В. Марушко, к.мед.н. Т.В. Іовіца, к.мед.н. Ю.І. Тодика
Транзиторна лактазна недостатність виявляється у 5,8-17% дітей перших місяців життя, проявляється кишковими кольками, що важко піддаються терапії, метеоризмом, неспокоєм, порушенням випорожнень. Тривалий перебіг клінічних симптомів лактазної недостатності у дітей грудного віку призводить до стійкого порушення діяльності шлунково-кишкового тракту та негативно впливає на якість життя дитини, посилює дратівливість, погіршує сон та апетит, що може сповільнювати темп фізичного та психомоторного розвитку, мати наслідки у старшому віці з боку шлунково-кишкового тракту, нервової та кісткової систем. Ключові слова: лактазна недостатність, лактаза, лактоза.
18-22 стр. Діагностика фіброзу печінки у дітей, хворих на гепатит С
Д.мед.н., професор Г.Б. Матейко, М.В. Прокоф’єв
Фіброз печінки при хронічному гепатиті С розвивається внаслідок тривалого поєднання імуноклітинних та деструктивних процесів, зокрема посиленого вироблення колагенів та інших компонентів позаклітинного матриксу з подальшим їх надмірним накопиченням, що призводить до порушення цитоархітектоніки печінки і розвитку цирозу. Неінвазивна діагностика фіброзу печінки дає змогу диференціювати різні його стадії без завдання шкоди пацієнтам, зокрема дітям, і може широко застосовуватися на практиці. Ключові слова: гепатит С, ВГС, фіброз печінки, цироз.

Алергологія

49 стр. Комбіноване застосування назального спрею мометазону фуроату та назального спрею оксиметазоліну: короткочасна ефективність і безпечність використання при сезонному алергічному риніті

Алергічний риніт та пов’язана з ним закладеність носа негативно впливають на життя пацієнтів. Інтраназальне застосування кортикостероїду мометазону фуроату у вигляді назального спрею ефективне для ліквідації симптомів алергічного риніту, включаючи закладеність носа, у свою чергу інтраназальний деконгестант оксиметазолін ефективний проти закладеності носа. Це дослідження було розроблено для оцінки ефективності комбінації цих препаратів у полегшенні симптомів сезонного алергічного риніту. Ключові слова: алергічний риніт, мометазону фуроат, оксиметазолін.
50 стр. Чи підвищує оксиметазолін ефективність інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні назальних поліпів?

Хоча інтраназальні кортикостероїди є базовим методом лікування поліпозу носа, майже половина пацієнтів не реагує на таку терапію і потребує хірургічного лікування. Це дослідження мало на меті оцінити, чи використання оксиметазоліну має будь-який адитивний ефект щодо терапії інтраназальними кортикостероїдами та чи відбувається закладення носа як синдром рикошету після лікування оксиметазоліном. Ключові слова: назальні поліпи, оксиметазолін, інтраназальні кортикостероїди.
23-24 стр. Важливість догляду за шкірою у лікуванні й профілактиці атопічного дерматиту: роль педіатра та сімейного лікаря

Прояви атопічного дерматиту істотно впливають не тільки на якість життя пацієнтів, але й їхніх родин, причому не тільки у фізичному, але й у психологічному та соціальному аспектах. Разом із тим статистика свідчить про недостатньо ретельний облік пацієнтів, які страждають на це захворювання, та нерідко неправильну інтерпретацію діагнозів та алергічного контактного дерматиту. У зв’язку з цим педіатрам та сімейним лікарям відводиться ключова роль у процесі ефективного виявлення та успішного лікування пацієнтів із атопічним дерматитом. Ключові слова: атопічний дерматит, уніфікований клінічний протокол, догляд за шкірою.

Неонатологія

33-37 стр. Діагностика порушень грудного вигодовування у доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією
К.мед.н. О.А. Биковська, М.В. Добіжа, Р.О. Гомон, К.А. Іщук, Т.П. Неживенко
Грудне вигодовування є золотим стандартом, вкрай необхідним для фізіо­логічного росту і психоемоційного розвитку немовлят, формування психоемоційної єдності з матір’ю, фізіо­логічного продовження пренатального харчування і постнатального розвитку дитини. Воно є однією з важливих умов, яка забезпечує гармонійний розвиток немовляти – оптимальні фізичні та психомоторні показники, опірність до дії інфекційних чинників. Метою цього дослідження була діагностика порушень природного вигодовування шляхом виявлення факторів, які унеможливлюють грудне вигодовування у доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією. Ключові слова: грудне вигодовування, новонароджені, перинатальна патологія.

Пульмонологія

38-40 стр. Вплив комплексної базисної терапії на функціональну активність гранулоцитів крові у школярів, хворих на бронхіальну астму, залежно від ацетиляторних фенотипів
К.мед.н., доцент У.І. Марусик
В основі патогенезу бронхіальної астми лежать зміни в імунній відповіді, що призводять до сенсибілізації організму, розвитку алергічного запалення дихальних шляхів. Наявність характерних запальних змін обґрунтовує важливість застосування медикаментозних протизапальних препаратів. Однак при застосуванні базової терапії у дітей із цією патологією не завжди вдається досягти повного контролю над захворюванням. Недостатня ефективність протизапальної терапії астми в деяких випадках зумовила необхідність застосування у дітей нових медикаментів, які б сприяли полегшенню перебігу захворювання. Ключові слова: астма в дітей, ацетиляторний фенотип, нуклеїнат.

Ортопедія

41-48 стр. Дитяча плоскостопість: огляд сучасного стану проблеми

У класичному розумінні діагноз плоскостопості ставлять пацієнтам зі зменшенням просвіту під внутрішньою аркою склепіння, але це суб’єктивна оцінка, за якої нехтують етіологією або певними анатомічними факторами. Тож результатом батьківської занепокоєності й уподобань лікаря може стати проведення обстеження і подальші витрати на лікування, що, як правило, не потрібне. За відсутності симптомів плоскостопість є варіантом нормальної форми стопи протягом усього життя. Ключові слова: дитяча плоскостопість, pes planus, артроерез.

Міждисциплінарна проблема

10-14 стр. Химический ожог борщевиком у детей
К.мед.н., доцент А.В. Катилов, А.В. Мазулов, В.А. Кушнир, к.мед.н., доцент Л.И. Лайко
Ожоги при контакте с борщевиком являются нередкой причиной обращения за медицинской помощью к дерматологам, аллергологам и даже врачам интенсивной терапии в связи с их «устрашающим видом». Неспецифическая и многообразная клиническая картина поражения кожи диктует необходимость тщательного сбора анамнеза заболевания, выяснения его динамики и опреде­ления эффективности предыдущего лечения для выбора правильной лечебной тактики. Ключевые слова: борщевик, химический ожог, фототоксичность, фотодерматит.
15-17 стр. Дискусійні питання малюкової кольки (у світлі Римських критеріїв ІV)
К.мед.н., доцент В.Є. Хоменко
Малюкові кольки, на які страждають близько 20% дітей, залишаються проблемою, що потребує подальшого вивчення. Кольки у дитини можуть спричинювати неспокій, депресію та стрес у батьків; призводити до припинення грудного вигодовування, частих візитів до лікаря; провокувати грубе поводження. Цей стан потребує оцінки не тільки розвитку дитини, але й соціального середовища; налагодження взаємовідносин із батьками. Розуміння суті проблеми малюкових кольок із позиції розладів цереброінтестинальної взаємодії дає змогу виключити зайві лабораторно-інструментальні та медикаментозні втручання; допомагає диференціювати цей стан з органічною патологією; сприяє адекватній допомозі. Ключові слова: малюкові кольки, Римські критерії, функціональні розлади.
26-32 стр. Недиференційована дисплазія сполучної тканини – проблема та шляхи вирішення
К.мед.н. Т.В. Веселова
Останніми роками проблема дисплазії сполучної тканини привертає все більшу увагу медпрацівників і науковців. Специфіка її полягає в тому, що такі дисплазії не є окремим захворюванням. Вона являє собою комплекс симптомів, зумовлений генетичними дефектами синтезу білка, що формує позаклітинний матрикс, – колагену. Як результат змінюються темпи синтезу і збірки колагену й еластину, синтезується незрілий колаген, порушується структура колагенових і еластинових волокон внаслідок їх недостатньої поперечної зшивки. У дитини формується неповноцінна сполучна тканина. Усе це призводить до розладів гомеостазу у вигляді різноманітних морфофункціональних порушень внутрішніх органів і опорно-рухового апарату. Ключові слова: недиференційована дисплазія сполучної тканини, дієтотерапія, Смарт Омега.