Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» спецвипуск №1 ‘ 2024 «Хвороби похилого і старечого віку»

Хвороби похилого і старечого віку

6-8 Особливості порушень психічного здоров’я, пов’язані зі старінням

9 Факти щодо психічного здоров’я осіб літнього віку

10-15 Танцювально-рухова терапія в комплексному реабілітаційному лікуванні пацієнтів із хворобою Паркінсона
І. М. Карабань, І. Б. Пепеніна, Н. В. Карасевич, М. А. Ходаковська, Н. О. Мельник, С.А. Крижановський, Державна установа «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ
16-21 Нейропсихіатричні аспекти хвороби Паркінсона

22-31 Сучасні аспекти діагностування та лікування пацієнтів із деменцією
А. В. Демченко, Дж. Н. Аравіцька, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка», м. Запоріжжя
32-35 Використання комбінації леводопи, карбідопи та ентакапону за хвороби Паркінсона в умовах реальної клінічної практики

36-37 Діагностика та лікування біполярного афективного розладу в осіб літнього віку

38-45 Ефективність вортіоксетину в пацієнтів із великим депресивним розладом у поєднанні з ранньою стадією деменції

46-49 Симптоматичне лікування пацієнтів за паліативної терапії та наприкінці життя у відділеннях невідкладної допомоги

50-53 Постінсультна епілепсія: встановлення діагнозу та підходи до терапії

54-62 Ортостатична гіпотензія у геріатричних пацієнтів
Л. М. Єна, О. Г. Гаркавенко, ДУ «Інститут геронтології ім. академіка Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ