Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 3 (96) ‘ 2018

Огляд

10-12 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
14-17 Сучасна платформа для фахівців у галузі неврології та нейронаук
За матеріалами 12-го Всесвітнього конгресу «Контраверсії в неврології» (22–25 березня 2018 року, Варшава, Польща)
18-20 Застосування прегабаліну в лікуванні генералізованого тривожного розладу

22-24 Депресивна симптоматика: особливості перебігу залежно від віку пацієнта
В.О. Бедлінський, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Практика

30-31 Адаптація шкали для клінічної діагностики ПТСР та опитувальника «Перелік симптомів ПТСР» для української популяції
В.Г. Безшейко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
32-36 Ефективність психотерапії та фармакотерапії в лікуванні ПТСР у військовослужбовців і ветеранів
T. Сошенко, A. Габінська, Варшавський університет соціальних і гуманітарних наук

Клінічний випадок

37-38 Альтернирующая гемиплегия детского возраста
В.И. Харитонов, ТМО «ПСИХИАТРИЯ» в городе Киеве