Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 4 (101) ‘ 2017

Погляд фахівця

20-23 стр. Опыт проведения аллерген-специфической иммунотерапии различными методами в Украине: отдаленные результаты
Д-р мед. наук, профессор Б.М. Пухлик, Л.М. Адарюкова, Л.П. Бибикова, О.Л. Бобело, Р.Р. Головин, д-р мед. наук В.А. Клименко, А.В. Ковпак, В.Ф. Правдивая, д-р мед. наук, профессор С.М. Пухлик, Б.А. Стремедловский, Н.M. Суркова, Э.А. Турица, О.В. Чирка

Профілактична медицина

24-31 стр. Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны
Канд. мед. наук А.Б. Бизунков (Республика Беларусь)
34-43 стр. Святкувальні закономірності
К.К. Бєляєв

Сторінки історії

46-49 стр. 100-річна історія алерген-специфічної імунотерапії: від ранніх клінічних досліджень до зареєстрованих ліків
Канд. мед. наук А.П. Гришило, канд. мед. наук П.В. Гришило, канд. мед. наук Л.Д. Вітик

Нотатки клініциста

54-56 стр. Содержание секреторного IgА при инфекциях мочеполовой системы у мужчин
О.И. Корсунская, Ю.Ю. Цепелев