Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 7-8 (136-137) ‘ 2021

Актуальна тема

5-9 Конкурентна дія коменсальної і патогенної мікрофлори слизової оболонки порожнини носа в пацієнтів із риносинуїтами
Ю.В. Дєєва, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології, С.В. Довгич, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Огляд

12-17 Причины, особенности и тактика ведения COVID‑19-ассоциированной пневмонии, осложнившейся острым респираторным дистресс-синдромом
Э.М. Ходош, канд. мед. наук, доцент, член Европейского респираторного сообщества Харьковская медицинская академия последипломного образования, КНП «Городская клиническая больница № 13» ХГС

Погляд фахівця

18-20 Алергічний риніт і COVID‑19
А.Є. Богомолов, д-р мед. наук, доцент кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Зарубіжний досвід

37-41 Ефекти кларитроміцину і можливості його застосування в рамках терапії COVID‑19
N. Takemori1, H.K. Ooi2, 3, G. Imai4, M. Saio5. 1Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Imai Hospital, Japan. 2Yamazaki University of Animal Health Technology, Japan. 3Laboratory of Parasitology, School of Veterinary Medicine, Azabu University, Japan. 4Department of Internal Medicine, Imai Hospital, Japan. 5Laboratory of Histopathology & Cytopathology, Department of Laboratory Sciences, Gunma University, Graduate School of Health Sciences, Japan

Нотатки клініциста

42-46 Постковідний синдром: ​імунологічні механізми розвитку і терапевтичні підходи
Т.В. Давидова, канд. мед. наук, імунолог, старший науковий співробітник лабораторії імунореабілітології ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
47 Ревізори і реставратори організму