Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 1 (114) ‘ 2018

Акушерство

5-11 Современная профилактика, диагностика и лечение послеоперационных инфекций в акушерстве и гинекологии
Р.А. Ткаченко, д.мед.н., профессор, заведующий курсом акушерской реанимации, В.В. Каминский, член-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, заведующий кафедрой. Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика
12-26 ІІІ міждисциплінарний науковий конгрес «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології»
Огляд доповідей
12-13 Серцево-легенева реанімація у вагітних: погляд акушера
С.Р. Галич, д.мед.н., професор
14-17 Висока легенева гіпертензія у вагітних: материнські та перинатальні аспекти
В.І. Медведь, член-кор. НАМН України, професор, д.мед.н.; М.Є. Кирильчук, д.мед.н; К.М. Дуда, к.мед.н.
18-20 Венозный тромбоэмболизм в акушерстве: диагностика и интенсивная терапия
В.И. Черний, член-корр. НАМН Украины, профессор, д.мед.н.
22-23 HELLP-синдром: диагностика, осложнения и особенности лечения
А.А. Буднюк, д.мед.н., профессор
24-26 Синдром Мендельсона
С.Н. Гриценко, д.мед.н., профессор
27-29 Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему
Ю.О. Дубоссарська, д.м.н., професор
40-45 Привычное невынашивание беременности: особенности диагностики и лечения
Обзор рекомендаций Европейского общества репродуктологии и эмбриологии

Гінекологія

30-33 Сучасна хірургія матки: від гістероскопії до лапаротомії
Огляд конференції «Нове обличчя гінекологічної хірургії» 2017
46-51 Оптимизация ведения пациенток с дисплазией эпителия шейки матки на фоне гиперпролиферативных заболеваний тела матки
В.К. Кондратюк1, 2, д.мед.н., профессор; Н.П. Дзись3, д.мед.н., профессор; Н.Е. Горбань2, к.мед.н.; А.И. Нарольская1, к.мед.н.; Н.Д. Коблош2, к.мед.н. 1Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, 2ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», 3Винницкий нац иональный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
60-62 Репродуктивна хірургія у медичному центрі «Мати та дитина»

69-72 Дифференциальная диагностика острой боли в животе на примере клинического случая

Міждисциплінарні проблеми

34-38 Гіперпролактинемія: міждисциплінарний альянс
О.О. Єфіменко1, к.мед.н., старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології. О.Ю. Михайленко2, к.мед.н., лікар-ендокринолог. 1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», 2Медичний центр «Верум», м. Київ
52-58 Особливості функції щитоподібної залози при вагітності
А.С. Шатковська, к.мед.н, доцент; О.Г. Горбатюк, к.мед.н., доцент; А.П. Григоренко, д.мед.н., професор; А.М. Біньковська, к.мед.н.; В.Ю. Онишко, к.мед.н., доцент. Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
63-68 Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді
В.В. Баранова, А.Ю. Ліманська, Ю.В. Давидова, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ