Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 5-6 (140-141) ‘ 2021

Невідкладні стани в акушерстві / Конференції

5 V міждисциплінарний науковий конгрес із міжнародною участю «Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та перинатології». Огляд доповідей
Вступне слово головного редактора Р.О. Ткаченка
6-7 Алгоритм ведення масивних кровотеч
Н.В. Матолінець, д.мед.н., професор, Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
8-9 Ведення вагітних із тяжким перебігом COVID‑19: «дельта»‑хвиля
Р.О. Ткаченко, д.мед.н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»
10-12 Місце колоїдів у терапії критичних станів. Чи змінилось щось у парадигмі лікування?
Р.О. Ткаченко, д.мед.н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»
13-15 Пухлини центральної нервової системи та вагітність
В. І. Медведь, д.мед.н., професор, чл.‑ кор. НАМН України, завідувач відділення, Відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ.
16-17 Керівництво до дії при тромбоцитопенії та тромбоцитозі під час вагітності
І. В. Ус, к.мед.н., кафедра акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, КНП «Перинатальний центр м. Києва».
18-19 Тактика ведення вагітної з катастрофічним антифосфоліпідним синдромом на прикладі клінічного випадку
І. Л. Кукуруза, к.мед.н., керівник обласного перинатального центру Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова.

Невідкладні стани в акушерстві / Клінічна лекція

23-30 Гіпотензивна терапія прееклампсії: сучасні підходи і рекомендації
Р.О. Ткаченко, д.мед.н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ ім. П.Л. Шупика, президент ГО «Асоціація акушерських анестезіологів України»

Акушерство / Думка фахівця

20-22 Стратегія перинатального ризику: невирішені та дискусійні питання. За матеріалами конференції
Л. Г. Назаренко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

Акушерство / Огляд

44-52 Післяпологова кровотеча
Дж. Л. Бієнсток, А. К. Еке, Н. А. Гюппхен, відділення охорони здоров’я матері та плода, кафедра акушерства та гінекології Школи медицини при Університеті ім. Дж. Гопкінса, м. Балтімор, США

Гінекологія / Огляд

31-35 Комплексна терапія синдрому хронічного тазового болю у пацієнток із хронічними запальними захворюваннями органів малого таза
М. О. Щербак, к. мед. н., старший науковий співробітник, О. М. Корнієнко, к. мед. н., старший науковий співробітник, відділ сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України», Ю. Л. Новіцюк, клініка ISIDA
40-43 Зайва вага та гінекологічний рак: сучасні можливості лікаря-гінеколога
Н.В. Косей, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

Гінекологія / Актуальна тема

36-39 Менопауза і остеопороз. Роль гінеколога у вирішенні проблеми. За матеріалами конференції
В. І. Пирогова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Міждисциплінарні проблеми / Клінічна лекція

53-62 Термінологія синдрому гіперактивного сечового міхура та нетримання сечі у жінок
В. І. Горовий1, к. мед. н., доцент кафедри хірургії № 1 з курсом урології, В. Є. Литвинець2, асистент кафедри урології. 1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 2Івано-Франківський національний медичний університет

Міждисциплінарні проблеми / Огляд

63-66 Вакцини проти COVID‑19 в Україні