Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 1 (42) ‘ 2017

Гастроентерологія | Сімейна медицина

40-41 стр. Ентеросгель – ефективна сорбційна терапія при захворюваннях шлунково- кишкового тракту

Резюме: У статті наведено механізми дії та властивості Ентеросгелю, коло його використання. Зазначена простота застосування Ентеросгелю, відсутність протипоказань, можливість комбінування з іншими лікарськими засобами, що дає змогу досягнути високої ефективності при лікуванні багатьох захворювань ШКТ. Ключові слова: ентеросгель, ентеросорбент, захворювання органів ШКТ, цитокіни, хвороби кишківника. [. . . ]

Ендокринологія | Кардіологія | Сімейна медицина

50-62 стр. Що нового у виявленні та лікуванні дисліпідемії і профілактиці прогресування атеросклерозу?

Резюме: Подано рекомендації Американської асоціації клінічних ендокринологів і Американської колегії ендокринологів щодо діагностики і лікування дисліпідемії та профілактики атеросклерозу. Розглянуто такі питання як використання рівня аполіпопротеїну В і/або концентрації часточок ЛПНЩ для точнішої оцінки та більш ефективного зниження ХС ЛПНЩ, скринінг залежно від вікової категорії, обговорення специфічних для жінок питань, пов’язаних з атеросклерозом і серцево-судинними захворюваннями. Після кожної рекомендації у дужках наведений ступінь її доказовості. Ключові слова: серцево-судинні захворювання, дисліпідемія, атеросклероз, порушення ліпідного профілю. [. . . ]

Кардіологія | Сімейна медицина

42-49 стр. Новые возможности терапии пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью

Резюме: В статье представлены новые рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности, в которых кардинально изменились представления о подходах к лечению пациентов с СН. Рекомендации включают и новую категорию сердечной недостаточности – со средним показателем фракции выброса. Рассмотрено также применение триметазидина в лечении СН. Ключові слова: сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, триметазидин, фракция выброса сердца. [. . . ]

Неврологія | Сімейна медицина

32-39 стр. Сучасні підходи до превентивно- терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів
С.М. Стаднік, к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Міністерства оборони України, м. Львів
Резюме: Розглянуто причини та основні фактори ризику виникнення постінсультних когнітивних розладів та деменції. У статті наводяться результати досліджень ефективності цитиколіну в лікуванні постінсультних КР. Враховуючи здатність препарату прискорювати відновлення нейропсихологічних функцій, його введення може тривати до 6 місяців і більше. Ключові слова: інсульт, когнітивні розлади, деменція, цитиколін, Аксотилін, когнітивні функції. [. . . ]

Сімейна медицина | Фармакоекономіка

13-18 стр. Доступ до інновацій та оцінка технологій охорони здоров’я – провідна тема 19-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія
О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, президент Українського відділу ІSPOR, О.Б. Піняжко, асистент кафедри, голова Українського відділу студентів і молодих науковців ІSPOR, Н.М. Максимович, асистент, кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, студенти О.В. Брездень, Х.-О.Я. Горбачевська, О.Б. Заліський, А.Г. Іринчина, магістр С.Р. Готь – учасники Українського студентського відділу ISPOR
Резюме: На 19-му Європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень провідні спеціалісти обговорили варіанти співробітництва між регуляторними органами та HTA-агентствами, диференційоване ціноутворення на лікарські засоби в Європі та їх значення для доступу інновацій та доступності лікування, впровадження освітніх технологій з HTA та багато іншого. В рамках Європей¬сько¬го конгресу був представлений також форум Українського центру ISPOR – UCPOR, на якому українські спеціалісти обговорили розробки і впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я у практику, освітній процес підготовки провізорів та реалізацію нових стратегій спільно з іноземними партнерами у 2016 році. Ключові слова: ISPOR – UCPOR, HTA, лікарські засоби, інновації в охороні здоров’я, ціноутворення. [. . . ]

Сімейна медицина | Фармакологія

5-12 стр. Рослинно-медикаментозні взаємодії в клінічній практиці
Б.Б. Бодревич1, к.мед.н., доцент кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО, В.І. Вдовиченко1, д.мед.н., професор кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО, М.Т. Панасюк1, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 1, Р.-І.В. Панасюк1, студентка, Т.В. Острогляд2, ліцеїст, 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2Київський медичний ліцей при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця
Резюме: Молекулярні механізми взаємодій речовин рослинного походження й медикаментів спричинюють різні клінічні ефекти, які іноді важко диференціювати. Так, у статті наведено позитивні та негативні дії найпоширеніших рослинних засобів - ехінацеї пурпурової, часнику, гінкго білоби, женьшеню, жовтокореню, звіробою, чорного перцю тощо. Ключові слова: ксенобіотики, рослинні препарати, транспортери людини, рослинні метаболіти. [. . . ]
19-31 стр. Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень
Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету
Резюме: Досліджено вплив рекомбінантного ІL-1Ra на динаміку постгіпоксичних змін у тканинах головного мозку щурів з експериментальним фокальним інсультом, а саме функціональну активність мітохондрій та тіол-дисульфідної системи. Препаратом порівняння обрано тіотриазолін. Результати дослідження підтверджують, що постішемічне ушкодження тканини мозку супроводжувалося формуванням дисфункції мітохондрій та тіолдисульфідної системи. Застосування ІL-1Ra в дозі 7,5 мг/кг вірогідно стабілізує функціональну активність мітохондрій головного мозку щурів із ФІ. Ключові слова: цереброваскулярні захворювання, інсульт, цитокіни, антагоніст рецепторів інтерлейкіну-1, тіотриазолін, пошкодження мозку. [. . . ]