Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 2 («Алергійні захворювання в клінічній практиці») ' 2015

Скачати PDF

Подія

5-6 стр. До ювілею професора Бориса Михайловича Пухлика
Правління Асоціації алергологів України

Огляд

7-12 стр. Нейрогенні розлади дихання: гіпервентиляційний синдром у дітей
О.В. Шарікадзе, к.м.н., доцент, О.М. Охотнікова, д.м.н., професор, зав. кафедри. Кафедра педіатрії № 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
13-16 стр. Психосоматический фенотип бронхиальной астмы
В.А. Клименко, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики педиатрии № 2, А.С. Сивопляс-Романова, Харьковский национальный медицинский университет

Актуальна тема

17-25 стр. статья в PDF
статья в PDF

Погляд фахівця

26-28 стр. Специфическая диагностика и лечение аллергических заболеваний в 2014 г.
Б.М. Пухлик, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиатрии с курсом клинической иммунологии и аллергологии, президент Ассоциации аллергологов Украины. Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
29-31 стр. Особливості поширення інсектної алергії у Львівській області
А.З. Бандрівська, головний позаштатний алерголог, Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. С.О. Зубченко, к.м.н., кафедра клінічної імунології та алергології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
32-39 стр. статья в PDF
статья в PDF
40-41 стр. CARAT у практиці українського лікаря
А.А. Петріщак, Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня. В.В. Петріщак, П.О. Колесник, кафедра терапії і сімейної медицини, факультет післядипломної освіти, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
42-47 стр. Специфічна імунотерапія як єдиний патогенетичний метод лікування алергічних захворювань
І.В. Корицька, к.м.н., доцент, Д.О. Гацька, кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Зарубіжний досвід

48-54 стр. статья в PDF
статья в PDF

На межі спеціальностей

55-57 стр. Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом
С.М. Пухлик, д.м.н., професор, зав. кафедри, І.В. Дєдикова. Кафедра оториноларингології, Одеський національний медичний університет

Сторінки історії

59-61 стр. 30 років з дня заснування кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освітиім. П.Л. Шупика: історичний нарис
Л.В. Кузнецова, д.м.н., професор, Е.В. Гюллінг, д.м.н., професор, В.І. Літус, д.м.н., професор, А.М. Пілецький, д.м.н., професор. Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

До обговорення

62-76 стр. DRACMA – основне міжнародне керівництво щодо визначення сучасної стратегії та тактики ведення хворих з алергією до білків коров’ячого молока (до обговорення основних положень настанов)
Т.Р. Уманець, д.м.н., Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія», О.Г. Шадрін, д.м.н., професор, зав. відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», м. Київ. В.А. Клименко, д.м.н., зав. кафедри пропедевтики педіатрії № 2, О.М. Ащеулов, кафедра пропедевтики педіатрії № 2, Харківський національний медичний університет. С.Л. Няньковський, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії, О.С. Няньковська, д.м.н., доцент кафедри педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

Нотатки клініциста

77-78 стр. Соціально-економічний тягар алергічних захворювань дихальних шляхів
А.Е. Богомолов, к.м.н., відповідальний секретар. Асоціація алергологів України