Журнал «Дитячий лікар» № 3 (72) ‘ 2020

Пульмонологія, лекція

5-15 Острый бронхиолит: принципы диагностики и терапии
А. В. Катилов¹, А. Валиулис². ¹Канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Винницкого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова ² Д-р мед. наук, профессор медицинского факультета Вильнюсского университета (Литва), член правления Европейской академии педиатрии (EAP/UEMS-SP), президент Литовского общества детских пульмонологов

Інфекційні захворювання, актуальна тема

16-17 COVID‑2019 у дітей: останні новини

Інфекційні захворювання, лекція

18-25 II Міжнародний конгрес PRIME Pediatrics. Вакцинація

42-47 Гіпертермії у дітей
Ю. В. Марушко, ​д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри, Г. Г. Шеф, канд. мед. наук, доцент Кафедра педіатрії післядипломної освіти НМУ ім. О. О. Богомольця

Оториноларингологія, огляд

32-36 Гострий риносинусит у дітей, EPOS-2020: що нового?

Міждисциплінарна проблема, школа педіатра

56-58 Загальна методика клінічного обстеження здорових і хворих дітей різного віку
Ю. В. Марушко1, д-р мед. наук, професор, Т. В. Гищак1, д-р мед. наук, професор, С. А. Пісоцька2, канд. мед. наук, доцент, Т. В. Марушко3, д-р мед. наук, професор 1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ, 2ПВНЗ «Київський медичний університет», 3Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ