Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 2 (137) ‘ 2021

Гінекологія / Огляд

26-34 Використання бісгліцинату заліза для усунення залізодефіцитної анемії в гінекологічній практиці
О. В. Ромащенко, д. мед. н., професор, В. І. Хіміч, Л. О. Лебідь, к. мед. н., Л. С. Джураєва, ДУ «Інститут урології НАМН України»

Гінекологія / Результати дослідження

35-40 Можливості корекції гормонального дисбалансу натуропатичними препаратами
Г. Б. Бойко, к. мед. н.; С. В. Дудка, к. мед. н., кафедра акушерства, гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ

Акушерство / Думка фахівця

9-12 Вагітність та її вплив на перебіг серцево-судинних захворювань у матері. За матеріалами конференції
В. І. Медведь, д. мед. н., професор, чл.‑ кор. НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
17-19 Сучасні можливості прогнозування та профілактики прееклампсії. За матеріалами конференції
І.В. Лахно, д. мед. н., професор кафедри акушерства і гінекології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Невідкладні стани в акушерстві / Актуальна тема

5-8 Нові тренди у терапії масивної акушерської крововтрати. За матеріалами конференції
Р.О. Ткаченко, д. мед. н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Невідкладні стани в акушерстві / Клінічна лекція

13-16 Інтенсивна терапія гемолітико-уремічного синдрому у вагітних. За матеріалами конференції
Ю. Ю. Кобеляцький, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Дніпровський державний медичний університет

Невідкладні стани в акушерстві / Лікарський практикум

20-25 Складнощі та ускладнення при проведенні інтенсивної терапії в акушерстві. За матеріалами конференції
О. О. Буднюк, д. мед. н., професор кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою, Одеський національний медичний університет

Акушерська анестезіологія / Клінічна лекція

41-43 Технічні складності в акушерській анестезіології. За матеріалами конференції
О. О. Волков, д. мед. н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпровського державного медичного університету