Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 6 (98) ‘ 2018

Огляд

10-13 Новое в эпилептологии

Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
14-17 Біполярний розлад: проблемні питання первинної та спеціалізованої допомоги

За матеріалами щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська психіатрія в світі, що швидко змінюється»
 (25–27 квітня 2018 р., Київ, Україна)

18 Фармакологічне лікування пацієнтів із деменцією


20-26 Нейропластичность: от Cантьяго Рамон-и-Кахаль до наших дней
М.Е. Черненко, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН­Украины», г. Харьков; В.И. Вовк, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

28-30 Переваги прегабаліну у фармакотерапії генералізованого тривожного розладу


Практика

32-36 Трансформація особливостей особистості та копінг-стратегій залежно від тривалості рекурентного депресивного розладу

Г.Ю. Каленська, Н.О. Марута, В.Ю. Федченко, Т.В. Панько, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків

37-41 Фармакотерапия постинсультной депрессии: проблема и критерии выбора антидепрессанта

С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев


Клінічні дослідження

42-44 Тревожно-депрессивные переживания у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
С.А. Мацкевич, М.И. Бельская, ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь

46-49 Обґрунтування критеріїв обмеженої осудності в осіб, які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення
О.А. Козерацька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський міський Центр судово-психіатричної експертизи, м. Київ


Клінічний випадок

50-52 Энцефалопатия Вернике у беременной
О.А. Борисенко, Т.А. Зайцева, А.В. Шапошникова, С.Г. Кудинова, Николаевская областная клиническая больница, г. Николаев