Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 7 (99) ‘ 2018

Огляд

10-13 Деменція з тільцями Леві: діагностика та лікування

Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

14-15 Ведення пацієнтів із хворобою Паркінсона


16-19 Новое в эпилептологии

Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
20-23 Розлад соціальної тривоги: актуальність та перспективи

О. Аврамчук, Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету, м. Львів


Практика

25-34 Лечение постинсультных когнитивных нарушений. Денигма или Сервонекс?

Т.С. Мищенко, Е.В. Харина, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков


Лекція

36-42 Организация медицинской помощи пациентам с биполярным расстройством семейными врачами

И.А. Марценковский, И.И. Марценковская, Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины, г. Киев


Клінічний випадок

44-46 Альтернирующая гемиплегия детского возраста

В.И. Харитонов, ТМО «ПСИХИАТРИЯ» в городе Киеве


Клінічні дослідження

47-50 Медико-психологічна допомога в онкологічній практиці

І.Р. Мухаровська, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київський міський клінічний онкологічний центр