Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 1 (132) ‘ 2022

Огляд

7-9 Нове в епілептології
Ю. А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань; Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків
10-14 Дебати в неврології: обмін думками з актуальних клінічних питань

15-21 Психіатрична коморбідність епілепсії (дискусія про інтеріктальний дисфоричний розлад)
А. Є. Дубенко1, 2, В. І. Коростій3, М. В. Набока1, Г. І. Селюков4. 1Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків; 2МЦ «Нейрон», м. Харків; 3Харківський національний медичний університет, м. Харків; 4Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
22-30 Нові можливості традиційної фармакотерапії при нейродегенеративних та нейросудинних захворюваннях

Практика

31-35 Клінічний підхід до фармакотерапії пацієнтів із розладами особистості

36-38 Патерни агресивної поведінки у дітей і підлітків: сучасні дефініції та діагностичні категорії
І. І. Марценковська, ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України», м. Київ

Клінічний випадок

40-41 Періодичний тиреотоксичний параліч
Т. О. Зайцева, О. А. Борисенко, КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня», м. Миколаїв

Клінічні дослідження

42-44 Комбінована терапія у пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією першого типу

45-50 Роль впливу соціального уникнення та дистанціювання на схильність до тривожних розладів у період пандемії СOVID-19
Олександр Аврамчук, Український католицький університет, м. Львів
51-53 Алекситимія та лудоманія: посередницька роль стресу
Аліна Сальнікова, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ