Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 4 (67) ‘ 2017

Медицина неотложных состояний

5-6 стр. Інсульт: втрати часу на догоспітальному та госпітальному етапах
І.С. Зозуля, А.І. Зозуля
Відомо, що щорічно близько 15 млн осіб у всьому світі переносять інсульт, майже 5 млн із них помирають і ще 5 млн залишаються інвалідами. У випадках захворювання на гостре порушення мозкового кровообігу використовується уніфікований або локальний протокол, який створюється в лікувальному закладі з урахуванням поточних умов та матеріально-технічного стану для забезпечення максимально якісного надання допомоги пацієнтам, а в умовах екстреної медичної допомоги – локальні протоколи екстреної медичної допомоги. Ключові слова: інсульт, гострі порушення мозкового кровообігу, протокол.
7-11 стр. Аналіз особливостей перебігу та лікування гострого інсульту у хворих на цукровий діабет
О.А. Галушко
В Україні гострий інсульт посідає друге місце серед причин смертності, щороку стається 100-120 тис. інсультів, 30-40% хворих на інсульт помирають упродовж перших 30 днів і до 50% – упродовж 1 року від початку захворювання. Однією з основних причин і важливим фактором ризику виникнення гострого інсульту є цукровий діабет, який підвищує ризик розвитку інсульту в 1,8-6 разів. Метою дослідження було проаналізувати типові підходи до лікування хворих на цукровий діабет та інші порушення вуглеводного обміну при виникненні у них гострого інсульту. Ключові слова: інсульт, діабет, дослідження.

Терапия, Интенсивная терапия

23-31 стр. Ведення пацієнтів із тяжкими періопераційними кровотечами
Рекомендації Європейського товариства анестезіологів (2017 р.)
Корекція періопераційної кровотечі передбачає всебічну оцінку та застосування відповідних стратегій для забезпечення належного ведення пацієнта. Експерти Європейського товариства анестезіологів розробили рекомендації, у яких наведені останні доказові дані щодо клінічного супроводу пацієнтів із кровотечами під час хірургічних втручань. Ключові слова: періопераційна кровотеча, хірургія, рекомендації.
32-35 стр. Актуальність проблеми сепсису у світі та в Україні
С.О. Дубров, О.Ю. Сорокіна, К.А. Дуброва, Г.Б. Славута
Важливість проблеми сепсису та септичного шоку зумовлена високою частотою та значною поширеністю цього захворювання. Високий відсоток захворювання припадає на післяопераційні ускладнення, що, в свою чергу, пов’язано зі збільшенням питомої ваги інвазивних лікувальних та діагностичних методик, зростанням частоти проведення складних оперативних втручань, збільшенням поширеності хронічних захворювань, що ускладнюють перебіг хвороби, проведенням променевої та хіміотерапії тощо. Ключові слова: сепсис, септичний шок, рекомендації.

Терапия, Инфузиология

12-17 стр. Порушення водно-електролітного балансу та їх корекція. Частина 2. Корекція порушень обміну калію
С.І. Бабак, С.П. Дяченко, В.В. Юрків, О.А. Галушко
Продовжуємо публікацію серії матеріалів, об’єднаних тематикою «Академія інфузійної терапії». Як і в попередніх випусках «Академії…», перший матеріал присвячений розгляду теоретичних проблем інфузійної терапії, а другий – практичним можливостям застосування цього методу лікування при окремих патологічних станах. У цьому випуску поговоримо про корекцію порушень обміну калію, а в «практичному» розділі будуть висвітлені особливості інфузійної терапії в комплексі лікування анафілактичного шоку. Ключові слова: анафілактичний шок, порушення обміну калію, інфузійна терапія.
18-22 стр. Анафілактичний шок
С.М. Недашківський, С.В. Крилов, Ф.А. Головань, О.А. Галушко
Анафілактичний шок – це гостре порушення розподілу об’єму крові, яке викликається як IgE-залежними першого типу алергічними класичними анафілактичними реакціями негайного типу, так і IgE-незалежними анафілактоїдними реакціями гіперчутливості негайного типу. У таких випадках вивільнення медіаторів із нейтрофільних і базофільних гранулоцитів може ініціюватися різними фізичними, осмотичними або хімічними стимулами незалежно від реакції антиген-антитіло; ці анафілактоїдні реакції виникають без попередньої сенсибілізації. Ключові слова: анафілактичний шок, анафілактоїдна реакція, анафілаксія.

Хирургия

36-42 стр. Абдоминальный сепсис как актуальная проблема в лечении острого некротического панкреатита
В.И. Десятерик, В.В. Шаповалюк, М.С. Крикун
В перечне ургентных хирургических состояний острый панкреатит занимает третье место, при этом по тяжести и разнообразию течения он может быть лидером. Кроме высоких показателей летальности деструктивные формы септических осложнений также характеризуются и высоким уровнем инвалидизации выживших пациентов. Одним из наиболее тяжелых осложнений, угрожающих жизни пациента, остается абдоминальный сепсис. Ключевые слова: острый некротический панкреатит, абдоминальный сепсис, абдоминальный компартмент-синдром.

Страницы истории

47-49 стр. Генріх Квінке: життя, віддане мистецтву медицини

Ім’я Генріха Квінке найчастіше пов’язують з описаним ним ангіоневротичним набряком, більш відомим як набряк Квінке. Проте наукова і практична діяльність цієї людини була насичена подіями та відкриттями, що дозволяє впевнено сказати – життя Генріха Іренеуса Квінке було присвячено служінню мистецтву медицини до кінця. Ключові слова: Генріх Квінке, набряк Квінке, люмбальна пункція.