Журнал «Дитячий лікар» № 1 (82) ‘ 2023

Пульмонологія | Погляд фахівця

6-15 Аускультація легень: класифікація дихальних шумів
О.В. Катілов, канд. мед. наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, С.В. Зайков, д-р мед. наук, професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Ендокринологія | Лікарю на замітку

20-22 Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз у дітей
І.В. Бабік, канд. мед. наук, асистент кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Інфекційні захворювання | Огляд

23-27 Біорегуляційні препарати для лікування ГРВІ у дітей