Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 1 (80) ' 2015

Скачати PDF

Лекція

5-15 стр. статья в PDF
статья в PDF

Актуальна тема

16-25 стр. До питання про сучасні можливості удосконалення лікування ювенільних ідіопатичних артритів
О.А. Ошлянська, д.м.н., відділення хвороб сполучної тканини у дітей. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ», м. Київ

Огляд

26-36 стр. Алергічний риніт у дітей: нагальні питання діагностики і терапії
Ю.І. Гладуш, к.м.н., Л.В. Бондаренко, Т.Л. Українська, О.С. Шестакова, О.А. Маташ, Н.І. Жабинець Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,Консультативно-діагностична поліклініка Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»

Погляд фахівця

37-42 стр. Особливості тиреоїдної та глюкокортикоїдної активності при неспецифічних захворюваннях органів дихання та туберкульозі легень у пацієнтів старшого віку
Л.Д. Тодоріко, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
43-48 стр. Иммунные и нейрорегуляторные нарушения при рожистой инфекции
В.В. Николов, кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом дерматовенерологии, Тернопольский государственный медицинский университет (г. Тернополь, Украина). Н.К. Оспанбекова, доцент, к.м.н., кафедра инфекционных и тропических болезней, Казахский национальный медицинский университет (г. Алматы, Казахстан). Е.В. Денефиль, профессор, д.м.н., кафедра иностранных языков с медицинской терминологией, Тернопольский государственный медицинский университет (г. Тернополь, Украина). Е.В. Покрышко, доцент, к.м.н., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, Тернопольский государственный медицинский университет (г. Тернополь, Украина). В.И. Вълчев, к.м.н., кафедра физиологии человека, Национальная академия спорта (г. София, Болгария). Д.В. Гулева, С.С. Марина, доцент, к.м.н., кафедра дерматовенерологии, Медицинский университет (г. София, Болгария).
49-51 стр. К вопросу о дифференциальной диагностике конъюнктивитов
А.А. Кучерова, клиника TeamSpiritMedical, г. Борисполь. Н.В. Осидач, Г.П. Победенная, д.м.н., профессор

Нотатки клініциста

68-72 стр. статья в PDF
статья в PDF