Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 5-6 (146-147) ‘ 2022

Акушерство

5-11 Анемія під час вагітності
Практичний бюлетень Американського коледжу акушерів та гінекологів. Клінічні настанови для акушерів-­гінекологів
45-48 Головний біль під час вагітності та в післяпологовому періоді
Клінічне керівництво Американського коледжу акушерів і гінекологів

Гінекологія

12-16 Сучасні проблеми лікування вульвовагінального кандидозу
Н.В. Косей, д. мед. н., професор, завідувач відділу репродуктивного здоров’я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
17-27 Стандарти медичної допомоги «Ектопічна вагітність»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 вересня 2022 р. № 1730
28-41 Стандарти медичної допомоги «Аномальні вагінальні виділення»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2022 р. № 2264
49-52 Генітоуринарний синдром: відповіді на запитання, що виникають на межі менопаузального віку
О.В. Ромащенко, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ

Міждисциплінарні проблеми

53-57 Результати новітніх досліджень, які привернули увагу практикуючого лікаря
М.В. Майоров, КНП «Міська поліклініка № 5» Харківської міської ради
58-62 Стандарт «Парентеральна періопераційна антибіотикопрофілактика»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.05.2022 року № 822