Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 3 (30) ‘ 2018

Урологія

50-55 Новые подходы к выбору вида специализированной медицинской помощи женщинам с острым неосложненным пиелонефритом

С.П. Пасечников, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой урологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, заведующий отделом воспалительных заболеваний ГУ «Институт урологии НАМН Украины»

59-62 Эффективность фосфомицина трометамола в профилактике инфекционных осложнений литотрипсии


64-69 Особенности этиологической лабораторной диагностики инфекций урогенитального тракта


77-78 Лазерне циркумцизіо в лікуванні фімозу
О.Б. Прийма, к.мед.н., доцент; І.В. Федорович, В.М. Іроденко, М.В. Босак,
 КНП «Трускавецька міська лікарня»

Міждисциплінарні проблеми

5-48 Матеріали симпозіуму «Урогенітальні інфекції. Міждисциплінарний підхід»
2-3 листопада 2018 р. м. Київ готель «Русь»
6-9 Инфекции мочевых путей у беременных

В.И. Медведь, чл.-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, руководитель отделения внутренней патологии беременных ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»

10 Інфекції як предиктор передчасних пологів

Б.М. Венцківський, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор; І.Б. Венцківська, д.мед.н., професор; О.С. Загородня, д.мед.н., доцент
 Кафедра акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

11-14 Роль урогенітальної інфекції у вагітних з патологією шийки матки

Н.Г. Скурятіна, к.мед.н.; О.П. Гнатко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри
 Кафедра акушерства і гінекології № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

15-17 Лікування інфекцій сечовивідних шляхів в умовах зростаючої резистентності до фторхінолонів

С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України»

18-23 Комбінована урогенітальна інфекція та особливості її лікування

В.І. Зайцев, д.мед.н, професор; О.С. Федорук, д.мед.н, професор, завідувач кафедри; І.І. Ілюк, к.мед.н., доцент
. Кафедра урологїї та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету

24-28 Современная фитотерапия хронического простатита

Ю.Н. Гурженко, д.мед.н., профессор
, ГУ «Институт урологии НАМН Украины»

29-32 Гострий неускладнений пієлонефрит. Нові підходи до діагностики та лікування

А.В. Руденко, д.біол.н., професор, завідувачка лабораторії мікробіології, вірусології та мікології
, С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач відділу запальних захворювань
, М.В. Мітченко, к.мед.н., ст.наук.співроб. відділу запальних захворювань
, О.М. Бавіна, к.біол.н, наук.співроб. лабораторії мікробіології, вірусології та мікології
, В.В. Третяк, бактеріолог лабораторії мікробіології, вірусології та мікології.
 ДУ «Інститут урології НАМН України»
33-35 Mycoplasma genitalium: що нового

О.А. Бурка, к.мед.н.
 Кафедра акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

36-41 Патоморфологія запального процесу у хворих з пухлинами передміхурової залози, інфікованих збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом

А.М. Романенко, академік НАМН України, член-кор. НАН України, професор, д.мед.н.; С.П. Пасєчніков1, 2, професор, д.мед.н.; 
В.М. Григоренко2, професор, д.мед.н.; В.С. Грицай1, доцент, к.мед.н.; О.В. Кравченко2
, 1, 2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
 2ДУ «Інститут урології НАМН України»
42-47 Роль мікст-інфекції в генезі цервікальних інтраепітеліальних неоплазій

В.О. Бенюк1, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3; В.М. Гончаренко2, д.мед.н., професор, керівник центру жіночого зздоров’я; 
 Л.Д. Ластовецька1, к.мед.н., доцент; О.С. Неймарк1.
 1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
, 2Клінічна лікарня «Феофанія»

48 Превенція післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати

О.Д. Нікітін, д.мед.н., професор кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
70-76 Мультивидові і мультиштамові пробіотики: перспективи застосування в урологічній практиці

С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань, ДУ «Інститут урології НАМН України»

63 Вітаємо Віктора Петровича Стуся з 60-річчям!