Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 4 (31) ‘ 2018

Урологія

5-9 Симптоми нижніх сечових шляхів: нові аспекти лікування

15-20 Лечение инфекций мочевыводящих путей в эпоху роста антибактериальной резистентности


22-27 Микробиом мочевыводящего тракта в норме и патологии


53-66 Гостра ниркова недостатність: етіопатогенез, критерії діагностики та принципи лікування

В.І. Горовий1, 2, к.мед.н., доцент; І.Г. Слепова1; А.І. Мисак3, к.мед.н., доцент; О.М. Капшук1, 2.
 1Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
, 2Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
, 3Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського


Андрологія

10-14 Вільнорадикальний гомеостаз у хворих на цукровий діабет, які зазнали малоінвазивних оперативних втручань з приводу уретеролітіазу

А.Ю. Гурженко, Відділ сечокам’яної хвороби ДУ «Інститут урології» НАМН України
28-35 Дослідження ефективності D-манози у жінок з рецидивуючим циститом на фоні цукрового діабету

І.І. Горпинченко, д.мед.н., професор; В.В. Спиридоненко, к.мед.н., старший науковий співробітник відділу сексології та андрології
 ДУ «Інстит ут урології НАМН України»

36-39 Диагностика гипогонадизма у мужчин

Рекомендации Европейской ассоциации урологии 2018


Антибіотикотерапія

40-49 Программа «Antimicrobial Stewardship» – стратегия антимикробного контроля в ОИТ в эпоху антибиотикорезистентности
И.А. Йовенко1, к.мед.н., заведующий отделением интенсивной терапии политравмы; И.В. Балака2.
 1КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОР,
 2КУ «Клинический онкологический диспансер» ДОР