Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 1 (64) ‘ 2017

Інтенсивна терапія

5-13 стр. Вазопрессорные и инотропные агенты в интенсивной терапии циркуляторного шока (обзор литературы)
И.А. Йовенко, И.В. Балака, КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОР, КУ «Клинический онкологический диспансер» ДОР
Резюме: Представлена характеристика наиболее распространенных вазоактивных и инотропных агентов (Норадреналин, Адреналин, Мезатон, Допамин, Добутамин, Вазопрессин, Левосимендан), с учетом дозировки, рецепторного и клинического эффекта, а также побочных эффектов в терапии циркуляторного шока. Ключові слова: циркуляторный шок, вазоактивные агенты, инотропные агенты, низкий сердечный выброс. [. . . ]

Інформація

53-55 стр. Використання компонентної терапії і свіжої цільної крові: дискусійні питання

Резюме: У статті оговорено дискусійне питання щодо доцільності використання свіжої цільної крові в лікуванні кровотеч після травм та пологів. Провідні спеціалісти зазначили недоліки та плюси використання СЦК. Погоджено необхідність на законодавчому рівні створення протоколів та алгоритмів, в яких було б надано чітке розуміння, де можна використовувати свіжу цільну кров, а де слід застосовувати тільки компоненти крові. Ключові слова: переливання крові, цільна донорська кров, компоненти крові, крововтрата. [. . . ]
56-58 стр. Проблемы безопасности инфузионной терапии

Резюме: Главный специалист по вопросам акушерской реанимации ГУЗО города Киева, профессор Ткаченко Р.А. рассмотрел проблемы безопасности инфузионной терапии, профилактики такого осложнения инфузионной терапии, как флебит, опасность инфицирования и меры предосторожности при инфузионной терапии. Ключові слова: инфузионная терапия, флебит, гепатит С, воздушная эмболия, лекарственная несовместимость. [. . . ]

Інфузіологія | Терапія

24-27 стр. Правила та умови проведення інфузійної терапії
Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Резюме: Наведено практичні рекомендації щодо використання інфузійної терапії та умови її успішного проведення. Надано техніку й методику катетеризації периферичних вен (показання, протипоказання, підготовка, догляд за ПВК, видалення катетера), а також зазначені можливі ускладнення та профілактика таких пацієнтів. Ключові слова: інфузійна терапія, катетеризація периферичної вени, катетер, інвазія. [. . . ]
28-31 стр. Аритмії шлуночкові: діагностика та лікування
С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Резюме: У статті зазначені рекомендації щодо невідкладної допомоги при фібриляції шлуночків. Наведено шляхи введення лікарських препаратів, особливості лікування шлуночкових порушень ритму та принципи використання лікарських препаратів при ФШ. Проаналізовано техніку проведення електричної дефібриляції та можливості інфузійної терапії. Ключові слова: фібриляція шлуночків, шлуночкові аритмії, дефібриляція, інфузійна терапія, зупинка серця. [. . . ]

Аналгезії

40-44 стр. Парацетамол или метамизол: к вопросу о безопасности их применения в клинической практике

Резюме: В статье представлен обзор исследований, направленных на изучение безопасности метамизола и других ненаркотических анальгетиков, в том числе парацетамола. Полученные результаты свидетельствуют о том, что профиль безопасности парацетамола отличается от метамизола. Прежде всего для метамизола показана достоверная ассоциация с развитием агранулоцитоза, он имеет также более неблагоприятный профиль относительно таких побочных эффектов, как кровотечения из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, анафилаксии, а также лейкемия у детей. Ключові слова: парацетамол, метамизол, обезболивающие препараты, анафилаксия, лейкемия. [. . . ]

Антибіотикотерапія

19-23 стр. Оценка двух механизмов гибели бактериальных культур Pseudomonas aeruginosa под воздействием тобрамицина с помощью модели, разработанной на основе предполагаемых механизмов действия препарата

Резюме: В статье представлена модель и механизмы действия аминогликозида тобрамицина на три штамма Pseudomonas aeruginosa при высоких плотностях бактериальных культур, а также адаптивной бактериальной резистентности. Внеклеточная высокая концентрация тобрамицина обусловливала непосредственную быструю гибель, тогда как внутриклеточная концентрация в условиях модели вызвала замедленную гибель бактерий. Ключові слова: тобрамицин, антибиотики, аминогликозиды, бактериальная резистентность. [. . . ]

Відновлювальна терапія

32-38 стр. Сучасні підходи до превентивно- терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів
С.М. Стаднік, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Міністерства оборони України, м. Львів
Резюме: Розглянуто причини та основні фактори ризику виникнення постінсультних когнітивних розладів та деменції. У статті наводяться результати досліджень ефективності цитиколіну в лікуванні постінсультних КР. Враховуючи здатність препарату прискорювати відновлення нейропсихологічних функцій, його введення може тривати до 6 місяців і більше. Ключові слова: інсульт, когнітивні розлади, деменція, цитиколін, Аксотилін, когнітивні функції. [. . . ]

Инфектология

14-18 стр. Підходи до вирішення проблеми інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги

Резюме: У статті розглядаються патофізіологія, частота виникнення інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, ознаки, симптоми та збудники ІПМД, а також особливості діагностики та ведення пацієнтів з ІПМД. Ключові слова: інфекції, антибіотики, інфекції кровотоку, пневмонія, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції в ділянках хірургічних втручань. [. . . ]

Токсикологія

45-51 стр. Фальсифікований алкоголь: небезпеки отруєння та інтенсивна терапія
С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Резюме: Щороку в Україні реєструється більше 100 випадків отруєнь фальсифікованим спиртом, і половина з цих випадків закінчується летально. Такі показники вказують на необхідність кращого розуміння епідеміології, токсичних доз спирту, токсикокінетики/токсикодинаміки метанолу, клінічних проявів отруєння. А своєчасне обстеження пацієнта, диференційна діагностика та лікування покликані значно зменшити статистику смертей від отруєння фальсифікованим спиртом. Ключові слова: алкогольне отруєння, метанол, метиловий спирт, детоксикація, діаліз. [. . . ]