Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 2 (65) ‘ 2017

Реаниматология

16-23 стр. Утоплення: сучасні підходи з позицій доказової медицини
І.В. Кисельова, В.В. Петриченко, А.М. Богдан, А.Й. Гарга, О.А. Галушко
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 0,7% усіх випадків смертей у світі, або більш ніж 500 000 смертей на рік, трапляються внаслідок випадкового утоплення. Утоплення – гострий патологічний стан, що розвивається у разі випадкового або навмисного занурення в рідину (головним чином – у воду), що ускладнює або повністю припиняє газообмін із повітряним середовищем при збереженні анатомічної цілісності системи зовнішнього дихання. Ключові слова: утоплення, аспірація, реанімація.

Терапия, Инфузиология

24-29 стр. Міжнародні рекомендації з моніторингу пацієнтів під час проведення інфузійної терапії
С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Т.М. Базь
Подовжуємо публікацію серії матеріалів, об’єднаних тематикою «Академія інфузійної терапії». Як і в попередніх випусках «Академії…», перший матеріал присвячений розгляду теоретичних проблем інфузійної терапії, а другий – практичним можливостям застосування цього методу лікування при окремих патологічних станах. У цьому випуску поговоримо про оцінку і моніторинг пацієнтів, що отримують інфузійну терапію, а в «практичному» розділі будуть висвітлені особливості проведення регідратації та інфузійної терапії при холері. Ключові слова: інфузійна терапія, регідратація, холера.
30-36 стр. Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії
Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, А.С. Крилова
Холера (англ. cholera) – гостра інфекційна хвороба, яка спричиняється холерними вібріонами, має фекально-оральний механізм зараження, характеризується розвит­ком тяжкої діареї, що супроводжується значним порушенням водно-електролітного обміну, зневодненням організму, розладами гемодинаміки. В Україні (басейн Чорного, Азовського морів, ріка Дніпро) стабільно виявляють холерні вібріони, що свідчить про наявність стійкого природного осередку. Ключові слова: холера, регідратація, інфузійна терапія.

Антибиотикотерапия

37-46 стр. Ведення дорослих пацієнтів із нозокоміальною і вентилятор‑асоційованою пневмонією: питання і відповіді
Рекомендації Американського товариства із вивчення інфекційних захворювань та Американського торакального товариства (2016 р.)
Нозокоміальна (госпітальна) пневмонія (НП) та, зокрема, вентилятор-асоційована пневмонія (ВАП) продовжують залишатися одними із найчастіших ускладнень у лікарняних закладах. Експерти Американського товариства із вивчення інфекційних захворювань та Американського торакального товариства проаналізували дані систематичних оглядів, щоб дати відповіді на найпоширеніші в клінічній практиці питання, пов’язані з веденням пацієнтів із НП чи ВАП. Ключові слова: нозокоміальна пневмонія, вентилятор-асоційована пневмонія, рекомендації.

Стандарты лечения, Медицина неотложных состояний

48-59 стр. Травма органів грудної клітки – пневмоторакс
Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги
Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги (УКПМД) «Травма органів грудної клітки – пневмоторакс» розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини з метою створення єдиної комплексної та ефективної системи надання екстреної медичної допомоги пацієнтам із травмою органів грудної клітки – пневмотораксом. УКПМД розроблений на основі адаптованої настанови «Тактична екстрена медична допомога», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних настановах – третинних джерелах. Ключові слова: уніфікований клінічний протокол, екстрена медична допомога, травма органів грудної клітки, пневмоторакс.

Ортопедия и травматология, Клинический случай

60-62 стр. Особенности течения анкилозирующего спондилоартрита в современных условиях
Е.А. Якименко, Л.В. Закатова, Н.Н. Антипова, В.В. Тбилели, В.В. Василец
Анкилозирующий спондилоартрит – хроническое воспалительное ревматическое заболевание, относящееся к группе серонегативных спондилоартропатий и ассоциированное с HLA-B27. Дебют заболевания в возрасте до 30 лет встречается у 80% больных, у 5% болезнь развивается после 45 лет. Анкилозирующий спондилоартрит характеризуется развитием системного воспалительного процесса с преимущественным поражением осевого скелета, наличием болевого синдрома, склонностью к прогрессированию с ранней инвалидизацией, что имеет большое социальное значение. Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, исследование, клинический случай.

Междисциплинарная проблема

5-9 стр. Гострий коронарний синдром, ускладнений ішемічним пошкодженням головного мозку
С.М. Стаднік, В.В. Куценко, С.В. Павлишин
Гострий коронарний синдром та ішемічний інсульт є клінічними проявами єдиного патофізіологічного процесу, що включає в себе каскад гемодинамічних і гемостатичних змін, які потребують призначення сучасної комплексної фармакотерапії в умовах регіональних судинних центрів та первинних судинних відділень. Провідними факторами ризику розвитку ішемічного інсульту на тлі гострої серцево-судинної патології слід вважати чоловічу стать, вік старше 60 років, тривалий анамнез артеріальної гіпертензії, відсутність адекватної гіпотензивної терапії, пароксизм фібриляції (тріпотіння) передсердь, першу добу гострої серцевої патології. Ключові слова: гострий коронарний синдром, ішемічний інсульт.
10-15 стр. Стан когнітивних функцій у пацієнтів із брадиаритміями і постійною електрокардіостимуляцією
С.М. Стаднік
Стан когнітивних функцій, у тому числі і у пацієнтів кардіологічного профілю, є об’єктом уваги фахівців різних галузей медицини – неврологів, геронтологів, психіатрів, кардіологів. За результатами численних досліджень, в яких вивчалися можливі причини порушення когнітивних функцій, поряд із таким найважливішим фактором ризику, як літній вік, є артеріальна гіпертензія, різні цереброваскулярні захворювання, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, хронічна серцева недостатність, порушення серцевого ритму і провідності, а також депресія. Ключові слова: когнітивні порушення, брадіаритмія, електрокардіостимуляція.

Лекции

63-64 стр. Делирий (лекция в стихах)
доцент М.В. Бондар
Доцент Михайло Володимирович Бондар, завуч кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, відомий не тільки своїми професійними якостями, а і творчістю. Його поезія супроводжує всі події, що відбуваються на кафедрі, як у дні веселі, так і в сумні. Своє покликання, любов до спеціальності та роботи лікаря, вченого і викладача Михайло Бондар відображає у віршах. Багато поезій Михайло Володимирович присвятив своїм вчителям, друзям та колегам. А його славнозвісні лекції у віршах вже давно поширюються по просторах інтернету. Ми пропонуємо вам ознайомитися з поезією М.В. Бондаря.