Спогади про А.І.Гнатишака, презентація книги з його працями

Дата: 21.04.2017

Білиньский

Роботу конференції розпочав професор кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (ЛНМУ), доктор медичних наук Борис Тарасович Білинський, який поділився з учасниками спогадами про Анатолія Івановича Гнатишака і презентував книгу, присвячену 100-річному ювілею видатного вченого.
Як зазначив Б.Т. Білинський, 100 років – це межа між особистим життям людини і сферами її діяльності, які вже належать історії. А.І. Гнатишак народився на Лемківщині у родині греко-католицького священика. З 1935 по 1941 рр. він навчався на медичному факультеті Львівського медичного університету. Воєнні роки внесли певні корективи в життя А.І. Гнатишака: після закінчення університету він працював ординатором хірургічного відділу залізничної лікарні, а у 1944 р., попри загальну лікарську практику, опановував рентгенологічну діагностику в Саксонії. Важливою віхою його життєвого шляху була зустріч і багаторічна співпраця з видатним онкологом, професором Г.П. Ковтуновичем, адже саме це сприяло тому, що А.І. Гнатишак присвятив своє життя хірургії та онкології.
У 1950 р. Анатолій Іванович захистив дисертацію на тему «Рак і туберкульоз». Особливо його цікавила патологія щитоподібної залози, цю тему вчений висвітлив у монографії, яку згодом було опубліковано. Разом зі своїми учнями він розробляв ідею індивідуалізації лікування, яка наближена за суттю до сучасних засад персоніфікації в онкології. Серед наукових інтересів А.І. Гнатишака – генетичні причини виникнення раку; з власної ініціативи, вже обіймаючи посаду завідувача кафедри загальної хірургії, у 1958 р. він читає лекції про основи генетики та молекулярної біології. Завдяки А.І. Гнатишаку з 1965 р. впроваджено перфузію хіміопрепаратами нижньої кінцівки, ураженої саркомою. Вивчення імунологічного статусу організму завершилося публікацією монографії «Індивідуалізація меди­каментозного лікування онкологічних хворих» у 1985 р.
Б.В. Петровський, на той час – міністр охорони здоров’я, підтримав ідею А.І. Гнатишака щодо створення кафедри онкології для студентів медичного інституту, яка розпочала роботу в 1966 р. Ініціатор упровадження в СРСР міжнародної класифікації ТNM А.І. Раков залучив до цієї роботи А.І. Гнатишака.
Тривалий час Анатолій Іванович був заступником голови Онкологічного товариства України, брав участь у всесоюзних з’їздах онкологів, входив до складу Правління Всесоюзного онкологічного товариства, оганізовував низку всесоюзних конференцій у м. Львові. Ідеї А.І. Гнатишака випереджали усталені в той час погляди й методики лікування. Як підкреслив Б.Т. Білинський, професору А.І. Гнатишаку був притаманний широкий діапазон інтересів поза медициною, а глибока ерудиція і людські якості сприяли визнанню його як експерта та інтелектуала.

ЧИТАТИ НАСТУПНУ ДОПОВІДЬ:

Думаньский

Член-кореспондент НАМН України, голова правління Національної асоціації онкологів України, ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, доктор медичних наук, професор Юрій Васильович Думанський представив доповідь «Розвиток онкологічної освіти в Україні: від кафедри онкології Анатолія Івановича Гнатишака до сьогодні».

ЧИТАТИ

Держко

Завідувач кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького, доцент, кандидат філософських наук Ігор Зиновійович Держко в доповіді «Світоглядно-філософські аспекти теоретичної і практичної діяльності професора А.І. Гнатишака» поділився з присутніми спогадами про свого вчителя.

ЧИТАТИ

Фецич

Завідувач кафери онкології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Тарас Григорович Фецич виступив із доповіддю «Кафедра онкології у Львові. Сьогодення і майбутнє».

ЧИТАТИ

Ковальчук

Виступ головного лікаря ЛДОРЛДЦ, головного онколога Львівської ОДА Ігора Васильовича Ковальчука був присвячений діяльності Львівського онкоцентру від часів А.І. Гнатишака до сьогодення та перспективам його розвитку.

ЧИТАТИ

Ковалев1

Наукову частину конференції розпочав головний експерт МОЗ України за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Олексій Олексійович Ковальов, який представив доповідь «Індивідуалізація лікування – можливості хіміотерапії раку ще не вичерпані».

ЧИТАТИ

Володько

Професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук Наталія Антонівна Володько представила доповідь «Теоретична спадщина професора А.І. Гнатишака: пророчі ідеї в лікуванні раку яєчника».

ЧИТАТИ

Шпарик

Завідувач відділу хіміотерапії ЛДОРЛДЦ, доцент, кандидат медичних наук Ярослав Васильович Шпарик у своїй доповіді «Сучасні тенденції імунотерапії злоякісних пухлин» розглянув актуальні аспекти ГТ РМЗ.

ЧИТАТИ

Дійчук

Завідувач відділення урології ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Дійчук виступив із доповіддю «Еволюція підходів в онкоурології та сучасні досягнення».

ЧИТАТИ

Милян

Радіологічні аспекти діагностики пухлин.

Радіологічні критерії відповіді на лікування розглянув завідувач кабінету комп’ютерної томографії, лікар-радіолог ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Милян .

ЧИТАТИ

Тріль

Заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ Орест Володимирович Тріль розпочав свою доповідь «Історія радіології у Львові та радіологічний компонент проекту Світового банку у Львівській області» з історії становлення радіології як науки у м. Львові.

ЧИТАТИ

-->