Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 2 (107) ‘ 2017

Акушерство

5-14 стр. Роль гормонального та обмінного дисбалансу в розвитку порушень обтураційної функції шийки матки та способи його корекції
Д.мед.н, професор І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко
Резюме: У статті представлено результати дослідження впливу на вагітних з порушенням обтураційної функції ШМ прогестеронової підтримки і магнієвого насичення організму, а також використання гепатопротектора з вираженими антиоксидантними, антигіпоксичними і мембраностабілізуючими властивостями аргініну глутамату, і двоетапної санації статевих шляхів із включенням селективного пробіотика. Ключові слова: вагітність, гормональний дисбаланс, порушення обтураційної функції шийки матки, репродуктивне здоров’я.
15-20 стр. Досвід анестезіологічної амбулаторно- консультативної служби у лікуванні породіль високого ризику
Олександр Йоскович, д.мед.н., професор Р.О. Ткаченко, Даніель Шаталін
Резюме: До уваги представлена методика ведення вагітних високого ризику. За результатами проведеного дослідження, підтверджується також необхідність консультацій таких породіль з акушерським анестезіологом. Ключові слова: вагітність високого ризику, допологова консультація, акушерський статус, коморбідність, гематологічні захворювання, анестезіологія.
21-23 стр. Эктопическая шеечная беременность, осложненная массивным кровотечением

Резюме: В статье представлено описание клинического случая и одного из консервативных методов ведения пациентки с массивным вагинальным кровотечением на фоне шеечной беременности. Ключові слова: шеечная беременность, вагинальное кровотечение, транексамовая кислота, балонные катетеры.

Гинекология

21-23 стр. Роль пролактина в патогенезе эндометриоза и возможности коррекции его уровня агонистами дофамина
К.мед.н. П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, к.мед.н. Н.П. Веропотвелян, А.А. Бондаренко, В.Н. Костинец
Резюме: В статье обобщены данные зарубежных исследований, касающихся связи пролактина, дофамина и генитального эндометриоза. Сформулировано современное представление о лечении НГЭ, в том числе с применением агонистов дофамина. Ключові слова: пролактин, эндометриоз, дофамин, репродуктивный потенциал.
35-42 стр. Аспекти лікування захворювань шийки матки, асоційованих із папіломавірусною інфекцією
Д.мед.н. В.К. Кондратюк, к.мед.н. Н.Є. Горбань, к.мед.н. Н.Д. Коблош
Резюме: Стаття містить результати дослідження спектра збудників захворювань шийки матки, а також ефективності препаратів Лавомакс і Гексикон у лікуванні захворювань ШМ, асоційованих із ПВІ. Ключові слова: папіломавірусна інфекція, захворювання шийки матки, Гексикон, Лавомакс, мікроекологія.
58-64 стр. Воспалительные заболевания органов малого таза: роль комбинированной терапии
М.В. Майоров, С.И. Жученко, Е.А. Жуперкова, к.мед.н. О.Л. Черняк
Резюме: Обозначены особенности этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний органов малого таза, рассмотрены группы фторхинолонов и нитроимидазолов, их свойства и механизмы действия. Представлены результаты изучения эффективности препарата Грандазол по сравнению с традиционным комбинированным антимикробным лечением ВЗОМТ. Ключові слова: воспалительные заболевания органов малого таза, Грандазол, фторхинолон, нитроимидазол.
65-68 стр. Генітальний туберкульоз та його роль у патогенезі туберкульозного полісерозиту та перитоніту у жінок
к.мед.н, доцент І.М. Рудик, к.мед.н, доцент А.С. Шатковська,
Резюме: Стаття містить результати спостереження за 13 хворими з ураженням туберкульозом жіночих статевих органів віком від 25 до 59 років. Згідно отриманих даних, частота генітальної локалізації туберкульозу з можливим розвитком перитоніту значно зросла. Тож, важливим завданням для лікарів є своєчасна діагностика та лікування жінок, з урахуванням туберкульозної етіології запальних захворювань. Ключові слова: генітальний туберкульоз, перитоніт, запальні захворювання жіночих статевих органів.

Сексология

51-57 стр. Визначення передміхурової залози у жінок репродуктивного віку
Д.мед.н., професор О.В. Ромащенко, д.мед.н. В.М. Григоренко, к.мед.н. В.В. Білоголовська, M.О. Koсюхно, д.мед.н. С.М. Мельников
Резюме: Зазначено результати вивчення структури та ангіоархітектоніки жіночої передміхурової залози та співставлення характеристик чоловічої та жіночої ПЗ. За допомогою ультразвукової ідентифікації ПЗ у жінок репродуктивного віку, визначено особливості будови та розташування даної анатомічної структури, досліджено її функціональні характеристики. Ключові слова: жіноча передміхурова залоза, зона G, жіноча уретра, анатомія жінки.

Междисциплинарные проблемы

69-73 стр. Коррекция анемии и запоры у беременных: выход из фармакодинамического тупика
К.мед.н., доцент Т.В. Смирнова, к.мед.н., доцент М.Г. Лебедева, Х.Ю. Симоновская, Н.Л. Артикова
Резюме: Большинство женщин во время беременности страдают запорами в результате приема препаратов для лечения анемии или коррекции железодефицита. Но они не знают, что запоры, в конечном счету, могут привести к досрочному завершению гестации. Для более глубокого понимания проблемы, в статье рассмотрена связь и причины увеличения рисков выкидыша или преждевременных родов в результате медикаментозной коррекции железодефицитных состояний беременных. Ключові слова: запоры во время беременности, анемия, железодефицит, досрочное завершение гестации.
43-50 стр. Тромбоцитопении и возможности их коррекции в гинекологической практике
М.О. Арефьева, В.В. Лисица
Резюме: Рассмотрены основные причины тромбоцитопении, особенности диагностики и лечения этой группы заболеваний. Особое внимание уделено коррекции тромбоцитопении с помощью рекомбинантного человеческого тромбопоэтина, представленого препаратом Эмаплаг. Ключові слова: тромбоцитопении, Эмаплаг рекомбинантный тромбопоэтин.

Некролог

24 стр. Пам’яті Петра Миколайовича Веропотвеляна

Резюме: 29 березня 2017 р. не стало заслуженого лікаря України, акушера-гінеколога та кандидата медичних наук Веропотвеляна Петра Миколайовича. Увесь наш колектив висловлює найглибші співчуття родині. Петро Миколайович завжди залишиться в наших серцях як добра, чуйна, талановита людина і великий науковець. Ключові слова: Петро Веропотвелян, гінекологія, репродуктивна патологія.