Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 1 (102) ‘ 2019

Огляд

10-13 Новое в эпилептологии

Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
14-15 Альтернативні препарати в лікуванні біполярного розладу

М.В. Шейко, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві


Погляд на проблему

16-23 Основні концепції реабілітаційної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності

В.Ю. Мартинюк, ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ

Лекція

24-30 Розлади аутистичного спектра: чинники ризику, особливості діагностики та терапії

І.А. Марценковський, І.І. Марценковська, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ


Практика

31-38 Инсомнии: критерии постановки диагноза и клинические особенности у взрослых пациентов

А.Е. Дубенко, Ю.А. Бабкина, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков


Семінар

39-42 Суїцидальна поведінка та самоушкодження: організаційні заходи

Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві