Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 9 (110) ‘ 2019

Актуально

6-8 Цікаво дізнатися

Огляд

9-11 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.
12-14 Новые возможности фармакотерапии хронических психогенных болевых синдромов
С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
16-19 Церебропротективна терапія препаратом Серміон® у пацієнтів із дисфункцією судин внаслідок артеріальної гіпертензії

20-22 Розсіяний склероз ізсередини: проблеми пацієнтів та можливі шляхи їх подолання
За матеріалами 3-го Форуму груп захисту інтересів пацієнтів (11 вересня 2019 р., Стокгольм, Швеція)