Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 4 (115) ‘ 2020

Огляд

10-12 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.
14-16 Діагностування біполярних афективних розладів відповідно до МКХ‑11: поточний стан та переваги

Погляд на проблему

17-19 Дитина з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю в українській школі: коротко про головне
І.І. Марценковська, ДУ «Інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ
20-22 Методологія навчання лікарів у процесі безперервного професійного розвитку
Ю. А. Крамар, Г. Я. Пилягіна, Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Практика

23-28 Антидепресанти: темний бік сили
М. М. Орос, В. В. Грабар, А. Я. Сабовчик, Р. Ю. Яцинин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
30-32 Надання допомоги пацієнтам зі спінальною м’язовою атрофією в умовах пандемії COVID‑19

34-38 Ведення пацієнтів із панічним розладом у межах первинної медичної допомоги

Лекція

40-44 Национальный госпиталь неврологии и нейрохирургии в Лондоне и его роль в изучении двигательных расстройств
М. Селихова, Бристольский центр по лечению болезней мозга, Саутмид госпиталь, г. Лондон

Клінічний випадок

46-50 Прогресуючий над’ядерний параліч
Ю. О. Сухоручкін, Медичний центр «MediVIP», клінічна лікарня № 15, м. Київ