Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» спецвипуск №1 ‘ 2021 «Хвороби похилого і старечого віку»

Хвороби похилого і старечого віку

6-7 Здоровий сон — ​здорове старіння

8-12 Синдром обструктивного апное та інші порушення дихання уві сні у дорослих пацієнтів
А.Є. Дубенко1,2, І.В. Реміняк5, Ю.А. Бабкіна2,4, Ю.К. Реміняк3. 1Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України; 2МЦ «Нейрон», 3Харківський національний медичний університет, 4Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej uyckie centrum medyczne w. Lubaniu, 5Харківська державна академія фізичної культури.
14-17 Особливості фармакотерапії епілепсії у пацієнтів літнього віку
Ю.А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань; Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків
18-25 Сучасні погляди на лікування епілепсії у пацієнтів із цереброваскулярними та серцево-судинними захворюваннями
Л.Б. Мар’єнко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
26-31 Сучасні можливості вдосконалення терапії хвороби Паркінсона

32-37 Потенційні патологічні механізми тривожних розладів в осіб похилого віку

38-43 Нейропсихіатричні симптоми в осіб похилого віку з деменцією в умовах пандемії COVID‑19: шляхи подолання проблеми

44 Потенційна роль мемантину в профілактиці та лікуванні COVID‑19

46-51 Рекомендації щодо ведення пацієнтів із судинними когнітивними порушеннями

52-57 Нові підходи до комбінованої фармакотерапії деменції
С.Г. Бурчинський, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
58-61 Магнітно-резонансна томографія при діагностуванні хвороби Альцгеймера
Ю.О. Сухоручкін, Медичний центр діагностики «МРТ», м. Київ