Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 9 (130) ‘ 2021

Огляд

8-10 Нове в епілептології
Ю. А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань; Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків
11-19 Сучасні можливості вдосконалення протиепілептичної фармакотерапії
А. Є. Дубенко, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України; Медичний центр «Нейрон», ЛДЦЕ КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3», м. Харків
20-23 Коморбідність серцево‑судинних захворювань та депресивних розладів
С. О. Мацкевич, ГУО Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ; М. І. Пархомець, ЗОЗ «Смолевицька ЦРЛ», м. Смолевичи
24-29 На шляху до персоналізованої фармакотерапії шизофренії
О. О. Хаустова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Практика

30-34 Застосування магнітно‑резонансної томографії для визначення структурної етіології епілепсії
Ю. О. Сухоручкін, Медичний центр діагностики «МРТ», м. Київ