Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 5 (141) ‘ 2023

Клінічний випадок

5-8 Коморбідність великого депресивного розладу та обструктивного апное уві сні

9-11 Бічний аміотрофічний склероз і лобово-скронева деменція, що супрово­джуються конверсійним розладом

12-13 Гострий психотичний епізод на тлі антимікробної терапії

14-17 Туберозний склероз
Ю.О. Сухоручкін, Медичний центр діагностики «МРТ», м. Київ
18-19 Лікування тяжкого постгерпетичного свербежу

20-21 Періодичний тиреотоксичний параліч
Т.О. Зайцева, О.А. Борисенко, КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня», м. Миколаїв
22-24 Хвороба мойя-мойя
Ю.О. Сухоручкін, Медичний центр діагностики «МРТ», м. Київ
26-28 Можливості поліпшення комплаєнсу і зменшення метаболічних ефектів при лікуванні шизофренії та біполярного афективного розладу

29-33 Рекомендації з лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона: консенсус щодо рухових розладів

36-42 Фармакотерапія депресії та тривожних розладів у закладах первинної медичної допомоги

25 Лікування цереброваскулярної патології: важливість уникнення міжлікарських взаємодій

34-35 Дисциркуляторна енцефалопатія: ​біорегуляційний підхід до лікування пацієнтів із цереброваскулярною патологією