Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 9 (145) ‘ 2023

Клінічні дослідження

26-31 Первинний хронічний біль як соматизація дистресу
А.О. Бурдейний, С.О. Сташенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Клінічний випадок

32-34 Епізод депресії із коморбідними психічними розладами
А. Г. Бондарчук, Приватна медична практика, психіатрія, м. Київ; Т.Ю. Ільницька, Інститут психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ