Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 1 (70) ‘ 2018

Интенсивная терапия

5-13 Огляд Європейської настанови з лікування масивних кровотеч та коагулопатій після травми
О.А. Лоскутов, І.Р. Малиш, Л.В. Згржебловська, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
14-17 Транексамовая кислота – современный золотой стандарт интенсивной терапии периоперационной и травматической кровопотери
И.А. Йовенко, КУ «Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова» ДОР. И.В. Балака, КУ «Клинический онкологический диспансер» ДОР

Инфектология

18-27 Сепсис при ревматических заболеваниях (обзор литературы )
Е.А. Якименко, Л.В. Закатова, В.В. Тбилели, Н.Н. Антипова, Н.С. Тихончук, Одесский национальный медицинский университет, Многопрофильный медицинский центр ОНМедУ

Реаниматология

28-33 Раптова серцева смерть. Етіопатогенез, фактори ризику, стратифікація виникнення та діагностика
В.І. Денесюк, О.В. Денесюк, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
34-39 Серцево-легенева реанімація при раптовій серцевій смерті
В.І. Денесюк, О.В. Денесюк, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Информация

40-43 Підсумки та завдання кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика (до 30-річчя створення кафедри))
І.С. Зозуля, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
47-49 Методи активного навчання та стимулювання підготовки лікарів-інтернів
Ю.І. Марков, І.А. Кучинська, Д.О. Дзюба, О.А. Лоскутов, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Страницы истории

50-54 Історія створення шприца: від Давньої Греції до наших днів
О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Д.О. Лоскутов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ