Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 1 (46) ‘ 2018

Кардіологія, Терапія, Сімейна медицина

5-12 Рациональная статинотерапия: точка зрения
В.И. Волков, д.мед.н., профессор, отдел атеросклероза и ишемической болезни сердца, А.С. Исаева, д.мед.н., заведующая отделом комплексного снижения риска хронических неинфекционных заболеваний, ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

Терапія, Сімейна медицина

13-17 Рецептори до гістаміну та ефекти їхньої активації
О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини No 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
29-33 Ресвератрол – эликсир молодости и защита от рака?

35-38 Вміст вітаміну D – важливий показник стану здоров’я жінок у період менопаузи

40-44 Проблема лікування неускладненого циститу у практиці сімейного лікаря

Інфузійна терапія

18-22 Необхідний мінімум знань із клінічної фізіології водно‑електролітного обміну
О.А. Галушко, к.мед.н., доцент, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Невідкладні стани, Інфузійна терапія

23-27 Дегідратаційний синдром: класифікація, клініка, інфузійна терапія
С.М. Недашківський1, к.мед.н., доцент, О.А. Голубовська2, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.А. Галушко1, к.мед.н., доцент, 1кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, 2кафедра інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Кардіологія, Пульмонологія

45-51 Оптимизация патогенетической терапии у пациентов с ХОЗЛ в сочетании с ИБС
Е.О. Крахмалова, д.мед.н., заведующая отделом, Ю.Е. Харченко, А.Ю. Токарева, отдел кардиопульмонологии ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков