Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 4 (49) ‘ 2018

Обзор

5-14 Коррекция гиперхолестеринемии в клинической практике: ингибиторы PCSK9 – новое направление в гиполипидемической терапии
В.А. Чернышов, д.мед.н., ведущий научный сотрудник отдела популяционных исследований, Ю.С. Рудык, д.мед.н., заведующий отделом клинической фармакологии и фармакогенетики неинфекционных заболеваний ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

21-25 Щодо біомаркерного контролю лікування есенціальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності

В.О. Ружанська1, аспірант, лікар-кардіолог Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Військово-повітряних сил України В.М. Жебель1, д.мед.н., професор. 1Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

26-32 Дифференцируйся или умри… Единственный метформин, рекомендованный для профилактики сахарного диабета 2-го типа

Ю.В. Сульская, к.мед.н., руководитель медицинского отдела ООО «Асино Украина»

40-42 Взаимодействие лекарств и пищи у больных пожилого возраста
Л.П. Купраш, д.мед.н., заведующая лабораторией гериатрической фармакологии, О.В. Купраш, к.мед.н., врач-терапевт отдела клинической и эпидемиологической кардиологии, С.О. Гударенко, научный сотрудник лаборатории гериатрической фармакологии ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

50-52 Новий препарат Евкабал САШЕ (ацетилцистеїн): перетворює кашель із ворога на союзника при лікуванні захворювань органів дихання


53-59 Фармакотерапия в гериатрии: от полиморбидности к рациональной терапии
Л.М. Ена, д.мед.н, профессор, заведующая отделом; А.М. Христофорова, к.мед.н., старший научный сотрудник; В.И. Артеменко, к.мед.н., старший научный сотрудник; О.Г. Гаркавенко, заведующая отделением, врач-кардиолог высшей категории Отдел клинической и эпидемиологической кардиологии ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев


Новости и события

15-20 Використання реальних даних у медицині, цифрових технологій та нових підходів до прийняття рішень в охороні здоров’я – основні тренди 23-ї Світової зустрічі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Балтімор, 2018

О.М. Заліська1, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Б. Піняжко1, к.фарм.н., старший викладач кафедри, член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, Р.Р. Ілик2, д.мед.н., професор, заступник міністра охорони здоров’я, О.О. Ващенко3, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти; 2Кафедра ортопедичної стоматології; 3Кафедра технології ліків та біофармації; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького


Рациональная инфузионная терапия

33-35 Розчин ГІК (глюкозо-інсулін-калієва суміш) у кардіології: за і проти

О.А. Галушко, д.мед.н., доцент, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

36-39 Шлуночкові аритмії: діагностика та інтенсивна терапія

С.М. Недашківський, к.мед.н., доцент, О.А. Галушко, д.мед.н., доцент Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ