Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 3-4 (56-57) ‘ 2020

Клінічний випадок

8-12 Тяжка форма анемії в пацієнтки з ішемічною хворобою серця: клінічний випадок
С.А. Серік, д.м.н., завідувач відділу ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків. О.В. Ткаченко, к.м.н., науковий співробітник, відділ ішемічної хвороби серця і метаболічних порушень ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків

Наука – практиці

29-31 Промивання носової порожнини сольовим розчином: ефективний і доступний метод зменшення вираженості симптоматики та зниження потенціалу поширення COVID‑19

32-39 Агонисты рецепторов глюканоподобного пептида‑1 и ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы 2 типа: конкуренты или союзники?
О.В. Зиныч, д.м.н., отделение возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев. Н.Н. Кушнарева, к.м.н., отделение возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев