Онкологія та гематологія

09.11.2023 Онкологія та гематологія В Україні створено застосунок для родичів онкопацієнтів

Український стартап Scally разом із командою онкопсихологів створив сервіс емоційної підтримки для сімей онкопацієнтів, який працює у форматі мобільного застосунку під назвою Scally Care. Його було розроблено з урахуванням широкого спектра проблем під час лікування раку та подальшої реабілітації: від психологічного супроводу до медичних рекомендацій....

09.11.2023 Кардіологія Онкологія та гематологія Едоксабан для лікування онкоасоційованої венозної тромбоемболії

Венозна тромбоемболія, асоційована з онкологічним захворюванням, – поширене ускладнення при злоякісних новоутвореннях. У рандомізованому відкритому дослідженні Hokusai VTE Cancer продемонстровано, що прийом едоксабану був не менш ефективним, ніж підшкірні ін’єкції дальтепарину, за впливом на ризик розвитку несприятливих наслідків, включених в основний комбінований показник частоти розвитку рецидивів венозних тромбоемболій або значущих кровотеч....

08.11.2023 Онкологія та гематологія Стратегія керування кровотечею у госпіталізованих пацієнтів: фокус на набуту гемофілію

Велика кровотеча є досить поширеною у дорослих стаціонарних пацієнтів як основна причина госпіталізації чи як ускладнення під час перебування у лікарні. Найпоширеніші причини кровотеч включають побічні ефекти від застосування лікарських засобів і системні захворювання; інколи гостра кровотеча може розвинутися внаслідок недіагностованого або набутого порушення згортання крові. ...

08.11.2023 Онкологія та гематологія Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба

Саркоми м’яких тканин (СМТ) – це група злоякісних новоутворень, які виникають у м’язах, сухожиллях, жировій і сполучній тканині та за особливостями росту, клінічним перебігом і прогнозом належать до найбільш злоякісних і рідкісних пухлин людини. Як зазначають науковці, глобальна захворюваність на СМТ становить близько 3-5 на 100 000 населення на рік. Стандарт медичної допомоги регламентує організацію діагностики, лікування та подальшого спостереження пацієнтів із СМТ кінцівок і тулуба (окрім позаскелетних остеосарком та саркоми Юїнга – примітивної нейроектодермальної пухлини, НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»: С49 – злоякісні новоутворення м’яких тканин)....

08.11.2023 Онкологія та гематологія Асцит, пов’язаний зі злоякісними новоутвореннями, у пацієнтів, що отримують паліативну допомогу: прогностичний факторний аналіз

Хоча асцит найчастіше спостерігається у пацієнтів із цирозом печінки та, як наслідок, портальною гіпертензією (приблизно 85% випадків), у 10% хворих асцит розвивається внаслідок онкологічної патології. Найпоширенішими злоякісними новоутвореннями, при яких виникає асцит, є рак товстої/прямої кишки, яєчника, молочної залози, легені, підшлункової залози, печінки та лімфома. У 2023 р. T. Kadono та співавт. презентували результати дослідження, в якому оцінювали асцит, пов’язаний зі злоякісними пухлинами (malignancy-related ascites – МА), як прогностичний фактор перебігу онкологічного захворювання....

08.11.2023 Кардіологія Онкологія та гематологія Кардіоонкологічний синдром

Серцево-судинні та онкологічні захворювання становлять глобальну загрозу розвитку людської цивілізації. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні у світі з діагнозом ішемічна хвороба серця живуть 125 млн осіб. Ще 50 млн, одужавши від раку, перебувають у групі високого ризику кардіальних подій. ...

08.11.2023 Кардіологія Онкологія та гематологія Фундаментальні та трансляційні кардіоонкологічні дослідження у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Уряди країн – членів Організації об’єднаних націй і Всесвітня організація охорони здоров’я заявили, що до 2030 року планують скоротити на 1/3 смертність від чотирьох основних захворювань, які становлять головну загрозу людству (рак, серцево-судинні, респіраторні хвороби, діабет). Передбачається, що цього можна досягти за допомогою первинної профілактики, а саме – усунення відомих факторів ризику, до яких належать куріння, вживання алкоголю, нездорове харчування, адинамія, забруднення атмосферного повітря, а також завдяки скринінгу. ...

31.10.2023 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до терапії метастатичного HR+ HER2-негативного раку грудної залози: аналіз практики українських лікарів

Рак грудної залози (РГЗ) залишається найпоширенішим онкологічним захворюванням у жінок у всьому світі, в тому числі в Україні. Близько 20-30% жінок з РГЗ мають метастатичне захворювання, коли злоякісні клітини поширюються з первинної пухлини у віддалені органи і тканини. Приблизно у 70% випадків метастатичний РГЗ має позитивну експресію гормональних рецепторів (HR+) і негативну за рецептором епідермального фактора росту 2 типу (HER2-)....

23.10.2023 Діагностика Онкологія та гематологія Роль мікробіологічного моніторингу у визначенні мікробного пейзажу та поширеності антибіотикорезистентних мікроорганізмів

Протягом останіх десятиліть значної актуальності набула проблема резистентності до протимікробних препаратів (РПП). Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що РПП є однією з десяти найбільших глобальних загроз громадському здоров’ю, з якими стикається людство....

21.10.2023 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Стандарт медичної допомоги «Рак передміхурової залози»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2023 № 1141 ...

21.10.2023 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Рекомендації Європейської комісії, що «змінять життя» чоловіків, які страждають від раку простати

Клініцисти та дослідники спільно із хворими на рак передміхурової залози підтримали рішення Європейської комісії включити це захворювання до розширених рекомендацій програми скринінгу раку....

29.07.2023 Онкологія та гематологія Гострий мієлоїдний лейкоз із мутацією FLT3: особливості захворювання і роль інгібіторів FLT3

Цитогенетичні дослідження останніх десятиріч зробили значний внесок у розуміння механізмів лейкемогенезу і розробку Класифікації пухлинних захворювань гемопоетичної і лімфоїдної тканин ВООЗ, що ґрунтується на патогенетичних особливостях неопластичного процесу [1]....