Онкологія та гематологія

18.03.2020 Онкологія та гематологія IMpower110: монотерапія атезолізумабом покращує загальну виживаність хворих на недрібноклітинний рак легені IV стадії з високою експресією PD-L1

З 27 вересня по 1 жовтня 2019 року у м. Барселона (Іспанія) проходив Конгрес Європейського товариства медичної онкології (ESMO). Це ​масштабний щорічний форум, під час якого клініцисти, дослідники, представники фармацевтичної індустрії та організацій пацієнтів з усього світу традиційно обговорюють останні наукові досягнення у галузі діагностики та лікування злоякісних новоутворень та можливості їх якнайшвидшого впровадження в клінічну практику. Цього року істотна кількість виступів і поданих резюме наукових робіт була присвячена різноманітним аспектам лікування такого поширеного онкологічного захворювання, як рак легені. ...

17.03.2020 Онкологія та гематологія Кардиоваскулярная токсичность ингибиторов тирозинкиназы BCR-ABL при хроническом миелоидном лейкозе

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) – ​это миелопролиферативное заболевание, возникающее вследствие реципрокной транслокации, при которой часть хромосомы 9, содержащая онкоген c-abl, транслоцируется на хромосому 22 и соединяется с геном BCR. Объединенный ген кодирует белок BCR-ABL с активностью тирозинкиназы (ТК). В результате происходит гиперпродукция гранулоцитов – ​главным образом, в костном мозге, а также в экстрамедуллярных очагах (селезенка, печень)....

17.03.2020 Онкологія та гематологія Movember-2019: новини вітчизняної та світової онкоурології

Movember, або «Вусатий листопад», – ​це щорічна подія. Протягом листопада чоловіки не голять вуса та бороди з метою привернути увагу суспільства до питань чоловічого здоров’я, а саме – ​до раку простати та інших онкологічних захворювань. Акція розпочалася в Австралії в 2004 році, а потім поширилася у багатьох країнах, в тому числі й в Україні. ...

05.03.2020 Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина 8th Ocular Oncology Day: украинская онкоофтальмология в контексте европейской наук

Приуроченная к 60-летию Итальянского онкоцентра конференция, проходившая 6-7 декабря 2019 года в г. Сиена (Италия), была посвящена проблеме злокачественных новообразований глаза....

26.02.2020 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сколько пациентов с нормальной МРТ-картиной имеют рак простаты?*

В настоящее время растет интерес к мультипараметрической магнит­но-резонансной томографии (МРТ) как методу диагностики клинически значимого рака предстательной железы (РПЖ), применяемому после получения отрицательных результатов первой биопсии [1]. Как альтернативный подход рассматривается выполнение мультипараметрической МРТ до биопсии у тех пациентов, кому она показана по стандартным критериям [2, 3]....

17.02.2020 Онкологія та гематологія Клінічні рекомендації Іспанського товариства медичної онкології з первинної профілактики раку (2018)

Рак є однією з провідних причин захворюваності та смертності в усьому світі. Популяційні дані вказують, що частота новоутворень продовжує зростати й у 2035 р. сягне 24 млн випадків....

06.02.2020 Онкологія та гематологія Популяционный скрининг рака легкого в Украине

В последнее время в мире ежегодно выявляют более 2,1 млн случаев легочного рака, т.е. за 100 лет заболеваемость возросла более чем в 14 тысяч раз. Сегодня рак легкого как у мужчин, так и у женщин является одной из наиболее распространенных форм злокачественных опухолей с плохим прогнозом и высокой смертностью. Каждый пятый онкологический пациент умирает от рака легкого. Всего регистрируют 1,7 млн смертей в год....

06.02.2020 Онкологія та гематологія Останні досягнення медикаментозного лікування раку нирки

Рак нирки – ​порівняно нечастий тип злоякісних пухлин. В економічно розвинених країнах він становить 2,0-2,5% усіх випадків онкологічної патології. В Україні щороку близько 4800 осіб захворіває, а близько 2000 помирає від раку нирки. Захворюваність складає 8,2 на 100 тис. населення (11,3 у чоловіків і 6,0 у жінок) [1]. У США та Західній Європі показники захворюваності вищі на 40-50%. Прогнозувалося, що у 2018 р. у світі захворіє 403,3 тис. осіб, а 175,1 тис. помре від раку нирки [2]....

06.02.2020 Онкологія та гематологія В Україні відзначили місяць боротьби з раком легені

26 листопада на Михайлівській площі у м. Києві відбулися пресконференція та демонстрація артоб’єкта задля підтримки людей з раком легені. У рамках заходу представники Національного інституту раку, Київського міського центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та фармацевтичної компанії «Рош Україна» поставили за мету розвіяти найпоширеніші міфи та стереотипи, пов’язані з розповсюдженістю хвороби, причинно-наслідковими зв’язками між способом життя та індукцією патологічного процесу, ефективністю лікування та найголовніше – підвищити рівень обізнаності суспільства стосовно раку легені. ...

06.02.2020 Онкологія та гематологія Оптимізація сучасних стандартів і перспективні напрями лікування лімфопроліферативних захворювань

9-11 жовтня 2019 року в м. Києві відбулася XI Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань». Організаторами заходу були Національний інститут раку, Всеукраїнські громадські організації «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» та «Асоціація онкогематологів України». ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Аналіз захворюваності в Україні на злоякісні новоутворення губ і ротової порожнини

Онкологічні захворювання є другою з основних причин смертності в усьому світі. Більшість із них – ​близько 70% – ​реєструють у країнах з низьким та середнім рівнем економічного розвитку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 р. 9,6 млн осіб померли від раку, це майже кожна шоста людина у світі. ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Влияние метилпреднизолона на усталость и потерю аппетита у пациентов с раком поздних стадий

Значительная часть пациентов с раком на том или ином этапе болезни получают кортикостероиды – мощные противовоспалительные препараты с плейотропными эффектами. Например, по данным европейского исследования, охватившего 3030 больных – участников программы паллиативной помощи, кортикостероиды применяли 39% пациентов (P. Klepstad et al., 2015). В шведском исследовании кортикостероиды в составе паллиативной терапии получали 50% больных, при этом основными показаниями для их назначения были потеря аппетита (37%), усталость (36%), плохое самочувствие (33%) и боль (25%; S.H. Lundstrom, C.J. Furst, 2006). ...